Varhais­kasvatus ja opetus

Harrastamisen Suomen malli Lohjalla

Ajankohtaista

Kevätkaudelle saadaan uusia kerhoja. Tiedot uusista kerhoista päivitetään yleisiin kerhokuvauksiin, koulukohtaisiin lukujärjestyksiin ja hakemuslomakkeille 18.–19.11.2021. Syyskauden kerhoihin avoinna ollut jatkuva täydennyshaku sulkeutuu keskiviikkona 17.11.2021. Jo syyskaudella toimineet kerhot jatkuvat, ellei muuta ilmoiteta, ja lapsen saama kerhopaikka pysyy.

Uusiin kevätkaudella alkaviin kerhoihin ja vanhoihin kerhoihin jonopaikoille haku alkaa viikolla 47. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vanhat ns. syksyn täydennyshaussa tehdyt hakemukset poistuvat. Hakemusten perusteella valitaan kerholaiset uusiin kerhoihin, ja otetaan lisää kerholaisia niihin jo syyskaudella toimineisiin kerhoihin, joissa on vapaita paikkoja. Haku on avoinna jatkuvana täydennyshakuna niin pitkälle kevääseen kuin mahdollista.

Kerhopaikan saamisesta tulee vahvistusviesti palveluntuottajalta eli kerhon toteuttajalta aikaisintaan viikolla 50. Kerhoon pääsee vasta vahvistusviestin saatuaan! Sekä syyskaudella toimineet eli vanhat kerhot että kevätkaudella alkavat uudet kerhot alkavat joululoman jälkeen viikolla 2.

Mitä huoltajan siis tulisi tehdä?

  • Lapsi jatkaa syyskauden kerhossa eikä hae muihin kerhoihin -> ei tarvitse tehdä mitään
  • Lapsi hakee jonopaikalle syyskaudella alkaneeseen kerhoon / alkaneisiin kerhoihin -> tee (uusi) hakemus viikolta 47 alkaen
  • Lapsi hakee uuteen kevätkaudella alkavaan kerhoon -> tee hakemus viikolta 47 alkaen

Ennen hakemuksen tekemistä tutustu tietoihin tällä sivulla. Linkit hakemuslomakkeille ovat koulukohtaisilla alasivuilla.

Kerhoja kouluilla

Suomen Malli Lohjalla tarkoittaa hanketta, jonka avulla järjestetään peruskoululaisille maksutonta kerhomuotoista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Lukukaudella 2020-2021 toimintaa kokeiltiin valikoiduilla kouluilla. Lukukaudelle 2021-2022 Lohjan kaupunki anoi hankeavustusta toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen koko Lohjan alueen kattavaksi. Avustus haettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja se on erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tarjota kaikilla Lohjan kouluilla oppilaiden toivomia kerhoja.
  • Huolehtia, että mahdollisimman moni eri lapsi pääsee kerhoon eli ensisijaisesti kaikki saisivat paikan yhteen kerhoon.
  • Sovittaa kerhotoiminta luontevaksi jatkoksi koulupäivälle ja huolehtia että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua (esim. kuljetusoppilaat)
  • Saada osallistujiin mahdollisimman paljon lapsia joilla ei ennestään ole ohjattua harrastusta ja jotka sosiaalisten perusteiden vuoksi katsotaan eniten kerhoja tarvitsevan.
  • Luoda yhteistyössä alueiden kaikkien toimijoiden kanssa eri alueille sopivaa ja monipuolista kerhotoimintaa.
  • Saada nuoret innostumaan omaehtoisista kerhoista ja tuetaan heitä kerhojen toteuttamisessa.
  • Löytää jokaiselle koulualueelle useita harrastuskummeja eli aikuisia, jotka auttavat lapsia löytämään mieleisen harrastuksen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lohjan kaupungin eri toimialojen kanssa. Hanketta ovat viemässä eteenpäin erityisesti seuraavat Lohjan kaupungin työntekijät. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää toiminnasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lohja.fi
Anni Juntunen 050-3255169 (palveluntuottajat)
Joni Pitkonen 050-5675897 (talous, hallinto, yleiset asiat)
Mira Lillman 050-5532005 (koordinointi, kerhohakemukset)
Sara Ertek 044-3621130 (kulttuuri)
Juha Koivuporras 044-3695032 (liikunta)

Tietoa kerhoista

Kerhot noudattavat perusopetuksen toimintakautta mahdollisimman tarkasti. Syyskaudella kerhot toimivat viikoilla 37- 50 ellei muuta ole ilmoitettu. Kevätkaudella kerhot toimivat viikoilla 2-21. Kerhot ovat tauolla koulujen loma-aikoina. Voit tarkastaa Lohjan koulujen luku- ja loma-ajat tältä sivulta.

Kerhot järjestetään kyseenomaisen koulun soveltuvissa tiloissa ellei muuta ole mainittu. Huomioithan kerhon järjestämispaikan hakiessasi kerhoon. Lasten tulee voida kulkea itsenäisesti tai yhdessä toisten kerholaisten kanssa kerhon järjestämispaikkaan.

Kerhot ovat maksuttomia eli osallistumis- tai kausimaksuja ei kerätä. Kerholaiset on vakuutettu kerhon aikana Lohjan kaupungin vakuutuksella. Kerhopaikan perumisesta on oltava välittömästi yhteydessä palveluntuottajan eli kerhon järjestäjän määrittämään henkilöön, jotta kerhopaikka voidaan antaa toiselle lapselle.

Huoltajan tehtävänä on viestiä tarvittaessa esimerkiksi iltapäiväkerhoon lapsen osallistumisesta kerhoon.

Kerhot järjestää palveluntuottaja, joka on Lohjan kaupungin valitsema ja hyväksymä. Kerhon ohjaaja on palveluntuottajan (esim. yhdistys tai yritys) palveluksessa, ei Lohjan kaupungin. Kerhojen ohjaaja on perehdytetty vastuullinen aikuinen tai nuori. Palveluntuottajat vastaavat kerhojen tuottamisesta Lohjan kaupungin antamien ohjeistuksien mukaisesti. Voit tutustua ohjeisiin tämän linkin kautta (linkki lisätään materiaalin valmistuttua). Lisätietoa palveluntuottajille.

Koulukuljetukset

Täydennyshaussa 24.9. alkaen ei koulukuljetustarpeita voida ottaa huomioon. Huoltajien tulee tarvittaessa pitää lapsensa koulukuljetus ajan tasalla, koska kerhojen ohjaajat tai hanketiimin jäsenet eivät voi tiedottaa logistiikkaa tai arvioida vaikutuksia esimerkiksi kerhon peruuntuessa.

Kerhoihin hakeminen

Kerhoihin tehdään hakemus Webropol-lomakkeella ennen kerhojen alkamista elo-syyskuun aikana tai muuna ilmoitettuna ajankohtana. Linkki lomakkeeseen tulee tämän sivun alasivuille eli koulukohtaisille sivuille. Lomake on koulukohtainen, eli huoltaja tai lapsi hakee niihin oman koulunsa kerhoihin, jotka soveltuvat lapselle. Lapsi voi hakea myös muihin kuin oman koulunsa kerhoihin, mutta tässä tapauksessa kaikki kuljetukset on hoidettava itse ja huolehdittava, että lapsi todellisuudessa ehtii siirtymään kerhoon koulupäivänsä jälkeen. Tässä tapauksessa siirry sen koulun alasivulle, jonka kerhoihin haluat hakea ja täytä hakemuslomake. Osa kerhoista on suunniteltu niin, että alueen muiden koulujen oppilailla olisi lukujärjestyksen puolesta mahdollista osallistua kerhoon.

Hakemus tulee tehdä huomioiden lapsen kiinnostus kerhoon, kerhon kohderyhmä (ikä tai luokkataso), lapsen oppituntien päättymisen ajankohta, sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet kulkea kerhoon. Ennen hakemuksen täyttämistä on suositeltavaa tutustua kerhokuvauksiin yhdessä lapsen kanssa ja varata lapsen lukujärjestys saataville. Hakemuksen tekijän on huolehdittava, että lapsella ei ole kerhon ajankohtana muuta toimintaa samanaikaisesti kuten oppituntia, iltapäiväkerhoa tai muuta harrastusta.

Hakeminen kerhoon tarkoittaa sitä, että kerhoon ei pääse nopeusjärjestyksessä vaan harkinnanvaraisesti. Valinnoissa huomioidaan tasapuolisuus, kerhon osallistujamäärä suhteessa kiinnostuneiden määrään, sekä saadut perustelut ja taustatiedot. Täytä hakemuslomake siis huolellisesti. Hakemuslomake on mahdollisuus tallettaa itselleen muistiin. Kun kerholaiset on valittu ja kerhojen toteutuminen varmistettu, lähetetään valituille vahvistusviesti saadusta kerhopaikasta.

Lisätietoja kerhoihin hakemisesta tai hakemuslomakkeen täyttämisestä antaa Mira Lillman (yhteystiedot yllä).

Siirry koulun alasivulle näistä kuvakkeista. Koulukohtaisella sivulla on taulukko kyseisen koulun kerhoista, linkki koulukohtaiselle hakemuslomakkeelle ja yleiset kuvaukset kerhoista.

Lisätietoa

Tietoa toiminnasta löydät tämän sivun lisäksi Facebook-sivulta Harrastamisen Suomen malli Lohjalla. Tiedotamme myös koulujen WILMA:n kautta, joten seuraathan viestejä ja tiedotteita säännöllisesti.

Alakoulut

Yhtenäiskoulut ja yläkoulut