Varhais­kasvatus ja opetus

Harrastamisen Suomen malli Lohjalla

Kerhoja kouluilla

Suomen Malli Lohjalla tarkoittaa hanketta, jonka avulla järjestetään peruskoululaisille maksutonta kerhomuotoista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Lukukaudella 2020-2021 toimintaa kokeiltiin valikoiduilla kouluilla. Lukukaudelle 2021-2022 Lohjan kaupunki anoi hankeavustusta toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen koko Lohjan alueen kattavaksi. Avustus haettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja se on erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tarjota kaikilla Lohjan kouluilla oppilaiden toivomia kerhoja.
  • Huolehtia, että mahdollisimman moni eri lapsi pääsee kerhoon eli ensisijaisesti kaikki saisivat paikan yhteen kerhoon.
  • Sovittaa kerhotoiminta luontevaksi jatkoksi koulupäivälle ja huolehtia että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua (esim. kuljetusoppilaat)
  • Saada osallistujiin mahdollisimman paljon lapsia joilla ei ennestään ole ohjattua harrastusta ja jotka sosiaalisten perusteiden vuoksi katsotaan eniten kerhoja tarvitsevan.
  • Luoda yhteistyössä alueiden kaikkien toimijoiden kanssa eri alueille sopivaa ja monipuolista kerhotoimintaa.
  • Saada nuoret innostumaan omaehtoisista kerhoista ja tuetaan heitä kerhojen toteuttamisessa.
  • Löytää jokaiselle koulualueelle useita harrastuskummeja eli aikuisia, jotka auttavat lapsia löytämään mieleisen harrastuksen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lohjan kaupungin eri toimialojen kanssa. Hanketta ovat viemässä eteenpäin erityisesti seuraavat Lohjan kaupungin työntekijät. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää toiminnasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lohja.fi
Anni Juntunen 050-3255169 (palveluntuottajat)
Joni Pitkonen 050-5675897 (talous, hallinto, yleiset asiat)
Mira Lillman 050-5532005 (koordinointi, kerhohakemukset)
Sara Ertek 044-3621130 (kulttuuri)
Juha Koivuporras 044-3695032 (liikunta)

Tietoa kerhoista

Kerhot noudattavat perusopetuksen toimintakautta mahdollisimman tarkasti. Syyskaudella kerhot toimivat viikoilla 37- 50 ellei muuta ole ilmoitettu. Kevätkaudella kerhot toimivat viikoilla 2-21. Kerhot ovat tauolla koulujen loma-aikoina. Voit tarkastaa Lohjan koulujen luku- ja loma-ajat tältä sivulta.

Kerhot järjestetään kyseenomaisen koulun soveltuvissa tiloissa ellei muuta ole mainittu. Huomioithan kerhon järjestämispaikan hakiessasi kerhoon. Lasten tulee voida kulkea itsenäisesti tai yhdessä toisten kerholaisten kanssa kerhon järjestämispaikkaan.

Kerhot ovat maksuttomia eli osallistumis- tai kausimaksuja ei kerätä. Kerholaiset on vakuutettu kerhon aikana Lohjan kaupungin vakuutuksella. Kerhopaikan perumisesta on oltava välittömästi yhteydessä sekä kerhon ohjaajaan että koulun rehtoriin, jotta kerhopaikka voidaan antaa toiselle lapselle.

Kerhot järjestää palveluntuottaja, joka on Lohjan kaupungin valitsema ja hyväksymä. Kerhon ohjaaja on palveluntuottajan (esim. yhdistys tai yritys) palveluksessa, ei Lohjan kaupungin. Kerhojen ohjaaja on perehdytetty vastuullinen aikuinen tai nuori. Palveluntuottajat vastaavat kerhojen tuottamisesta Lohjan kaupungin antamien ohjeistuksien mukaisesti. Voit tutustua ohjeisiin tämän linkin kautta (linkki lisätään materiaalin valmistuttua).

Koulukuljetukset

Tässä kohtaa ei voida varmuudella luvata kuljetusta, mutta ei kuitenkaan kannata jättää hakematta, vaan koulukuljetuksen muutoksen tarve kannattaa ilmaista hakemuksessa (kohdassa muut mahdolliset huomioitavat asiat).  Koulukuljetus harrastekerhosta pyritään järjestämään tarpeen mukaan siten, että se olisi normaalien koulukuljetusperiaatteiden puitteissa mahdollinen. Lopullisesti tämä varmuus saadaan vasta kun tiedetään hakeutuneiden oppilaiden kokonaisvolyymi ja yksilölliset tilanteet. Täydennyshaussa 24.9. alkaen ei koulukuljetustarpeita voida ottaa huomioon.

Kerhoihin hakeminen

Kerhoihin tehdään hakemus Webropol-lomakkeella ennen kerhojen alkamista elo-syyskuun aikana. Linkki lomakkeeseen tulee tämän sivun alasivuille eli koulukohtaisille sivuille. Lomake on koulukohtainen, eli huoltaja tai lapsi hakee niihin oman koulunsa kerhoihin, jotka soveltuvat lapselle. Hakemus tulee tehdä huomioiden lapsen kiinnostus kerhoon, kerhon kohderyhmä (ikä tai luokkataso), lapsen oppituntien päättymisen ajankohta, sekä lapsen kyky ja mahdollisuudet kulkea kerhoon. Ennen hakemuksen täyttämistä on suositeltavaa tutustua kerhokuvauksiin (tulossa myöhemmin koulukohtaisille alasivuille) yhdessä lapsen kanssa ja varata lapsen lukujärjestys saataville. Hakemuksen tekijän on huolehdittava, että lapsella ei ole kerhon ajankohtana muuta toimintaa samanaikaisesti kuten oppituntia, iltapäiväkerhoa tai muuta harrastusta.

Hakeminen kerhoon tarkoittaa sitä, että kerhoon ei pääse nopeusjärjestyksessä vaan harkinnanvaraisesti. Valinnoissa huomioidaan tasapuolisuus, kerhon osallistujamäärä suhteessa kiinnostuneiden määrään, sekä saadut perustelut ja taustatiedot. Täytä hakemuslomake siis huolellisesti. Hakemuslomake on mahdollisuus tallettaa itselleen muistiin. Kerhohakemukset käsitellään kouluilla heti hakemisajan päätyttyä. Kun kerholaiset on valittu ja kerhojen toteutuminen varmistettu, lähetetään hakemuksen tehneille vahvistusviesti mihin kerhoon lapsi on päässyt.

Oppilas voi hakea myös muihin kuin oman koulunsa kerhoihin, mutta tässä tapauksessa kaikki kuljetukset on hoidettava itse ja huolehdittava, että oppilas todellisuudessa ehtii siirtymään kerhoon koulupäivänsä jälkeen. Tässä tapauksessa siirry sen koulun alasivulle, jonka kerhoihin haluat hakea ja täytä hakemuslomake. Osa kerhoista on suunniteltu niin, että alueen muiden koulujen oppilailla olisi lukujärjestyksen puolesta mahdollista osallistua kerhoon.

Lisätietoja kerhoihin hakemisesta tai hakemuslomakkeen täyttämisestä antaa Mira Lillman (yhteystiedot yllä).

Siirry oman koulusi alasivulle näistä kuvakkeista. Koulukohtaisella sivulla on esillä kuvaukset niistä kerhoista, joita kyseisellä koululla tarjotaan. Tutustu kuvauksiin ja tee sitten koulusi sivulla olevan linkin kautta kerhohakemus. Täydennyshaku kerhoihin avautuu perjantaina 24.9. klo 6.00 ja sulkeutuu ennen vuodenvaihteen kerhotarjonnan täydennyksiä (aikataulu avoin)

Lisätietoa

Tietoa toiminnasta löydät tämän sivun lisäksi Facebook-sivulta Harrastamisen Suomen malli Lohjalla. Tiedotamme myös koulujen WILMA:n kautta, joten seuraathan viestejä ja tiedotteita säännöllisesti.

 

Alakoulut

Yhtenäiskoulut ja yläkoulut