Nuorisovaltuusto järjesti nuorten vaikuttajapäivän 24. huhtikuuta

Nuorisovaltuusto kutsui vaikuttajapäivään Laurentius-koululle nuoria, päättäjiä, virkamiehiä ja muita nuorten asioista kiinnostuneita.

Tapahtumassa nuoret saivat kuulla nuorisovaltuuston toiminnasta ja mahdollisuuden innostua asettautumaan ehdokkaaksi nuorisovaltuuston vaaleihin. Duudsoneista tuttu puhujavieras Jarno Laasala kannusti nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaa elämää koskeviin asioihin. Lohjalaiset päättäjät Joona Räsänen ja Jussi Patinen osallistuivat paneeliin, jonka aiheena oli nuoret vaikuttajina.

Paneeli löytyy tallenteena nuorisovaltuuston Instagram-tililtä.

Duudsoneista tuttu Jarno Laasala puhui tilaisuudessa nuorille.

Nuorisovaltuuston vaalien äänestys 6.5.-17.5.

Sähköinen äänestys toteutetaan 6.5.-17.5.2024 Wilman kautta Lohjan yläkouluissa ja lukioissa. Lisäksi niillä äänioikeutetuilla, jotka eivät opiskele kyseisissä oppilaitoksissa on mahdollisuus lappuäänestykseen äänestysaikana kaikilla yhdeksällä nuorisotilalla niiden aukioloaikana sekä nuorisokeskuksessa arkisin klo 8-16 välillä. Tulokset julkaistaan viikon 21 aikana ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Nuorisotilojen aukioloajat ja osoitteet.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 13–22-vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Lohja tai jotka viettävät merkittävän osan ajastaan Lohjalla.

Tutustu ehdokkaisiin ennen äänestämistä.

Äänestyslomake löytyy Wilmasta kirjautumalla selaimella Wilmaan ja sieltä Kyselyt > Aktiiviset kyselyt.

Mikä ihmeen nuorisovaltuusto?

Lohjan nuorisovaltuusto on kolmestatoista Lohjalla asuvasta tai opiskelevasta 13-22-vuotiaasta muodostuva vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi nuorisovaltuusto voi nimetä jäsenistään edustajat lautakuntiin sekä kaupunginvaltuustoon ja sillä tavoin tuoda nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustoon valitaan 13 jäsentä ja 13 varajäsentä äänimääräisessä järjestyksessä.

Lisätietoja vaaleista:
Olavi Turpeinen, nuoriso-ohjaaja
044-3691450, olavi.turpeinen@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This