Lapsia, nuoria ja aikuisia kutsutaan mukaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun

Kansallinen lapsistrategia kutsuu lapsia, nuoria ja aikuisia osallistumaan – sähköinen kysely on auki 12.10.2020 saakka.

Lapsia, nuoria ja aikuisia kutsutaan mukaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun

Strategian laatii eri eduskuntaryhmiä edustava parlamentaarinen komitea ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Useat lapset, nuoret ja perheet ovat osallistuneet lapsistrategian valmisteluun jo vuonna 2018 alkaneessa Lapsen Aika 2040 -työssä. Tänä syksynä vallitseva koronatilanne on haastanut etsimään vaihtoehtoja kasvokkain tapaamisille ja haastatteluille. Siksi on julkaistu sähköinen kysely, jolla pyritään tavoittamaan laajasti lapsia, nuoria ja aikuisia. Kyselyä on valmisteltu yhdessä järjestöjen, asiantuntijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa.

”Meille on äärimmäisen tärkeää saada lapset ja nuoret mukaan lapsistrategian valmisteluun sekä toimeenpanoon. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat toki aiheuttaneet haastetta osallisuuden toteuttamiselle”, Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari kertoo.

Nyt avatussa kyselyssä pyritään selvittämään muun muassa, missä asioissa lasten ja nuorten mielipiteitä on selvitetty ja miten ne ovat asiaan vaikuttaneet. Aiemmassa selvityksessä huomattiin, että kaikki lapset ja nuoret eivät olleet kuulleet omista oikeuksistaan. Nyt tarkoituksena on syventää näitä havaintoja ja miettiä myös, miten aikuisten ymmärrystä lasten oikeuksista voisi kehittää osana lapsistrategiaa.

Kysely julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja pohjoissaameksi, ja se on avoinna maanantaihin 12.10.2020 saakka. Kyselyn kanssa samaan aikaan avataan uudet verkkosivut lapsistrategian valmistelusta.

Linkki kyselyynhttps://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/osallistu/

Share This