Keväällä 2021 katupölykausi oli Lohjalla tavanomaista helpompi

Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle on raja-arvotaso, joka saa ylittyä enintään 35 päivänä vuodessa.

Kevään 2021 katupölykausi oli Uudellamaalla tavanomaista helpompi. Pitoisuudet olivat kuitenkin korkeampia kuin vuonna 2020, jolloin talvi oli lähes lumeton ja kevät tavallista aikaisempi. Hiukkasten pitoisuudet jäivät tänä keväänä tavanomaista matalammiksi Lohjan mittausasemilla, samoin kuin pääkaupunkiseudulla. Liikennemäärät olivat myös keväällä 2021 Väyläviraston tilastojen mukaan tavanomaista pienempiä, mutta ero ei ollut yhtä suuri kuin vuonna 2020, jolloin liikenteen rajoittamistoimet pienensivät huomattavasti liikennemääriä ja liikenteen päästöjä.

Keväällä 2021 korkeimmat katupölypitoisuudet mitattiin maaliskuussa ja huhtikuun alussa, jolloin yleensäkin katupölykausi on pahimmillaan. Katupölypitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin vuonna 2020, joka oli monin tavoin poikkeuksellinen. Vuonna 2020 lähes lumeton ja leuto talvi sekä aikainen kevät vähensivät katupölyn määrää. Koronapandemiasta johtuneet liikkumisrajoitukset ja Uudenmaan sulku keväällä 2020 vähensivät liikennemääriä, mikä myös vaikutti osaltaan vuoden 2020 pitoisuuksia pienentävästi.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle on raja-arvotaso, joka saa ylittyä enintään 35 päivänä vuodessa.
”Lohjalla hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat edellisvuoden tasolla. Vuorokausipitoisuudet jäivät korkeimmillaankin alle raja-arvotason eikä pölyisiä päiviä mitattu lainkaan”, kommentoi Lohjan ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela. Myöskään vuonna 2020 pölyisiä päiviä ei Lohjalla ollut. Mittauspaikka siirtyi vuonna 2020 Nahkurintorilta Harjulan toimintakeskuksen pihaan.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityspäiviä oli keväällä 2021 yleisesti enemmän kuin poikkeusolojen aikaan keväällä 2020, mutta vähemmän kuin keskimäärin aiempina vuosina.

Vuonna 2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY mittaa Uudenmaan ilmanlaatua mittausasemilla mm. Lohjalla kaupunkitausta-asemalla. Mittausasemalla mitataan liikenteen pakokaasuista peräisin olevaa typpidioksidia ja hengitettäviä hiukkasia, joiden päälähde on liikenteen nostattama katupöly. Lohjan mittausasema siirtyi vuoden 2020 alusta Toimintakeskus Harjulan pihaan (Kullervonkatu 7), kun se aiemmin oli Nahkurintorilla. Lohjalla mitataan myös puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun Moision pientaloalueella.

Lisätietoja:
Lohja, ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela, puh. 044 369 4416, jarkko.koskela@lohja.fi
Ilmanlaatutietoa (HSY): hsy.fi/ilmanlaatu, hsy.fi/uusimaailmanlaatu
Liikennemäärätietoa (Väylävirasto): vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/tietilastot/tieliikenteen-kehitys


Kuva:  Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvoja keväällä 2021.

Share This