Kaupunginhallituksen uutiset 18.9.

Kaupunginhallitus kokoontui eilen 18.9.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Järnefeltin liikuntahallin laajennus- ja saneerausurakkaa sekä Tennarin liikuntatilojen investointihankkeen lisämäärärahan myöntämistä.

Lohjan kaupunki on pyytänyt tarjouksia Järnefeltin liikuntahallin saneerauksesta ja laajennuksesta 2023-2024 kokonaisurakkana. Urakkatarjouksia saatiin neljä kappaletta. Tarjouskilpailun voitti halvimman kokonaishinnan perusteella Ojarannan Rakennus Oy, jonka tarjottu urakkasumma on 5 744 800 euroa. Koska kaupunginvaltuuston hyväksymä investointimääräraha tälle hankkeelle on pienempi kuin tarjottu hinta ja mahdolliset lisätyöt, tarvitsee hanke lisämäärärahaa. Kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen myöntää Järnefeltin liikuntahallin investointihankkeelle 1 274 800 euron lisämäärärahan ja valita urakan suorittajaksi Ojarannan Rakennus Oy:n.

Tennarin liikuntatilojen investointihankkeelle on vuodelle 2023 myönnetty 3,8 miljoonan euron määräraha. Hankkeen budjetoitu kokonaiskustannus on jaettu vuosille 2022-2024. Hanke on kuitenkin edistynyt suunniteltua nopeammin, joten merkittävä osa vuodelle 2024 suunnitelluista kustannuksista tulee maksettavaksi jo tämän vuoden puolella. Kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen, että Tennarin liikuntatilojen investointihankkeen vuoden 2023 investointimäärärahaa korotetaan 4,5 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Lohjan kaupungin myytävien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen sekä purettavien rakennusten listoja. Keskustelun jälkeen asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. Heinäkuun talousarvion toteutuminen päätettiin merkitä tiedoksi.

Lohjan ja Karkkilan kaupungit ovat muodostamassa yhteisen työllisyysalueen, kun TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Lohjan ja Karkkilan kaupunkien yhteistoimintasopimuksen julkisen työvoimapalveluiden järjestämisestä ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksymistä.

Hallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen hyväksyä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen. Hallitus myös nimesi Lohjan kaupungin edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan kaupunginjohtaja Pasi Perämäen ja hänen varajäsenekseen sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen. Kokouksessa sovittiin lisäksi lausunnon antamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnoksesta.

Hallitus päätti myöntää eron Roger Weintraubille kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenyydestä, valita jaoston uudeksi jäseneksi Raimo Karjalaisen ja esittää valtuustolle, että niin Roger Weintraubille kuin Heikki Jussilalle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä ja että näiden tilalle nimetään uudet edustajat.

Hallitus päätti niin ikään, että Lohjan kaupunki liittyy Hansel Oy:n puitejärjestelyyn ”Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024 – 2027 (2028) I”. Liittymisen arvoksi ilmoitetaan 420 000 euroa vuodessa.

Kokouksessa käsiteltiin myös kuntalaisaloitteita, jotka koskivat roska-astioiden lisäämistä Pitkäkadun alueelle sekä penkkien lisäämistä Vappulan ja Ojamon alueen lähireiteille.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 18.9.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 25.9.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This