Aurlahden uimarannan uimaveden laatu on hyvä ja uimarannalla voi jälleen uida normaalisti

Maanantaina 19.7.2021 annettu suositus välttää uimista ei ole enää voimassa.

Uimarannalta otettiin uimavesinäytteitä maanantaina 19.7.2021 uimaveden laadun varmistamiseksi. Näytetulokset alittivat uimavedelle asetetut raja-arvot. Vesinäytteiden tutkimuksissa E. coleja todettiin 20 ja 50 mpn/100 ml raja-arvon ollessa 1000 mpn/100 ml. Enterokokkeja näytteissä oli 20 ja 71 pmy/100 ml, raja-arvo on 400 mpy/100 ml.

Uimavesinäytteitä otettiin Lohjan kaupungille 19.7.2021 tulleiden yhteydenottojen perusteella. Aurlahden uimarannalla olevan septitankin tyhjennyspaikan järjestelmässä oli ilmennyt teknistä vikaa viikonlopun aikana. Tyhjennyspaikka saatiin uudelleen käyttöön tiistaina 20.7.2021. Saatujen tietojen perusteella septitankin tyhjennyspaikasta ei todennäköisesti ole aiheutunut päästöjä veteen vikatilanteen aikana.
Aurlahden uimarannalla havaittiin viime viikolla vähäinen määrä sinilevää. Tiistaina 20.7 sinilevää ei havaittu. Järvivettä on hyvä aina tarkkailla ennen uimaan menemistä tai veden käyttämistä, esim. löylyvetenä. Sinilevätilanne voi vaihdella nopeastikin.

Ajankohtaista tietoa uimaveden laadusta löytyy yleisten uimarantojen ilmoitustauluilta ja kaupungin www-sivuilta.

Lisätietoja:
Lohjan ympäristöterveyspalvelut, puh. 044 042 1132
Lohjan kaupunki, Kiinteistönhoito, puh. 044 374 0237,
päivystys ma-pe, puh. 044 374 9447

Share This