Energiansäästökampanja toi pysyviä energiaoivalluksia ja iloa monille

Muijalan koulun oppilasvaltuuston jäseniä kiipeilytelineessä koulun pihalla.

Kuvassa Muijalan koulun oppilasvaltuuston jäseniä Viena, Lilja, Eetu, Erica ja Melli.

Yhteensä lähes 20 Lohjan koulua, kirjastoa ja päiväkotia osallistui vuoden 2023 ajan upein tuloksin energiansäästön 50/50-kampanjaan!

Energiakriisi kannusti miettimään tehokkaita energiankäyttötapoja

Energiansäästö on paitsi taloudellisesti järkevää, myös luonnon ja ilmaston kannalta tärkeää. Syksyllä 2022 alkanut energiakriisi pakotti koko Suomen tarkastelemaan energiankulutusta uudella tavalla ja miettimään vaihtoehtoja energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Myös Lohjalla haluttiin etsiä keinoja energiatehokkuuden lisäämiseen ja kannustaa kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä omaksumaan entistä energiatehokkaampia toimintatapoja. Yhtenä keinona päätettiin kokeilla alunperin Saksassa kehitettyä energiansäästön 50/50-mallia. Siinä 50% kiinteistöjen käyttäjien energiatehokkuustoimista syntyneistä rahallisista säästöistä palautuu yksiköille ja loput 50% jää nettosäästöksi energian maksavalle kunnalle.

Miten energiansäästön 50/50-kampanja toteutettiin?

1.1.2023 käynnistyikin lähes 20 lohjalaisessa vapaaehtoisessa koulussa, kirjastossa ja päiväkodissa vuoden kestävä energiansäästön 50/50-kampanja, jonka tarkoituksena oli pyrkiä säästämään sähköä, lämpöä ja vettä kannustavan tulosmallin avulla, ja opettaa samalla pysyviä, energiatehokkaita toimintatapoja. Vuoden 2023 energiankulutustietoja verrattiin aiempien vuosien keskiarvoiseen kulutukseen siten, että säävaihteluista aiheutuneet vaikutukset suljettiin tuloksista pois. Keskiarvoiseen kulutukseen verrattuna syntynyt säästö muutettiin rahaksi, ja energiansäästön aikaansaanut yksikkö sai summasta palkaksi puolet. Palkkiorahan yksiköt saavat käyttää haluamallaan tavalla yhteiseen hyötyyn tai huviin, esim. harrastevälineisiin.

Yksiköitä kannustettiin energiansäästötyössä energiansäästövinkkien ja väliaikatietojen muodossa. Kiinteistönhoidon kanssa tehty erinomainen yhteistyö tuotti tulosta, sillä vuoden 2023 aikana osallistujayksiköissä syntyneet energiansäätötulokset ovat vaikuttavia. Vuoden aikana säästyi yhteensä

  • 345 000 kWh sähköä
  • 902 000 kWh lämpöä (kaukolämpö)
  • 6 000 litraa polttoöljyä
  • 443 kuutiota vettä
  • 61 tonnia hiilidioksidia (mikä vastaa n. 30 000 naudanlihapihvin tuotannon tai 440 000 km autoilun synnyttämiä päästöjä)
  • 115 000 €

Kampanjaan osallistuttiin yksiköissä yhteisvoimin positiivisella asenteella

Kampanja koettiin yksiköissä positiivisena ja kannustavana tapana opetella energiatehokkaita toimintatapoja. Joissain kouluissa oppilaat saivat itse ehdottaa energiansäästökeinoja, ja esim. Mäntynummen yhtenäiskoulussa luovuttiin sen seurauksena kouluruokailun tarjottimista. Kaikissa yksiköissä laskettiin huonelämpötiloja +20-21 asteeseen, joka pienensi lämmitysenergian tarvetta merkittävästi. Muijalan koulussa opettajat ja oppilaat kertoivat, että energiatehokkuustyöhön otettiin mukaan kaikki oppilaat ja koko koulun henkilökunta. Koulussa tutkittiin tilojen ja laitteiden energiankulutustietoja, jonka jälkeen toimenpiteet pystyttiin kohdistamaan juuri eniten kuluttaviin kohteisiin. Muijalan koulun oppilaiden mielestä energiansäästö tuntui ”helpolta ja normaalilta, mutta myös luonnon kannalta tärkeältä”.

Ristin koulussa puolestaan kerrottiin, että vuoden 2022 sähköpulan uhka ja energian kallis hinta virittivät henkilökunnan jo valmiiksi energiatehokkaaseen vireeseen. Ristin koulun rehtori Sari Halonen kiitti myös koulun vahtimestaria ja kiinteistönhoitajaa erittäin hyvästä yhteistyöstä energiatehokkuuden tavoittelemisessa.  Ristin koulun 4 luokan tytöt kertoivat, että energiatehokkaat toimintatavat, kuten turhien valojen ja laitteiden sammuttaminen, oli muodostunut jo itsestään selväksi rutiiniksi. ”Viimeinen aina katsoo, että mikään lamppu tai laite ei jää päälle, kun tilasta poistutaan.”

Kuvassa Ristin koulun 4lk oppilaat Aava, Erin, Saaga, Ella ja Ava-Julia

Palkintorahoista iloitaan yhdessä

Moni osallistuva yksikkö sai kampanjasta itselleen huikean palkintosumman. Muijalan koulu säästi energiaa 9570 € arvosta ja saa siitä itselleen puolet, 4785 €. Ristin koulu puolestaan säästi energiaa noin 17800 € edestä, josta saa palkinnoksi puolet, 8900 €. Tulokset saivat aikaan iloisia hymyjä molemmissa kouluissa. Muijalassa palkintoraha aiotaan käyttää jakamalla se moneen eri kohteeseen, kuten oppilaiden välituntivälineisiin, tiede- ja taideaineiden opetusvälineisiin ja kulttuuriin. Ristin koulussa rahan käyttökohde ei ollut vielä varmistunut, mutta yksi vaihtoehdoista oli koulun yhteinen retki. Molemmissa kouluissa pidettiin tärkeänä, että rahasta pääsisivät nauttimaan kaikki tasapuolisesti. ”Tuntuu hyvältä, että kun tällä palkintorahalla hankitaan jotain, tietää, että se on ansaittu omilla energiansäästöteoilla ja sen eteen on itse nähty vaivaa” toteavat Muijalan koulun viidesluokkalaiset Lilja ja Eetu.

Energiatehokkaat toimintatavat jäävät arkeen

Kampanja osoitti, että vaikka energiaa ei tuhlattu aikaisemminkaan, jo pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus energiankulutukseen. Lapset oppivat kampanjan myötä tehokkaita käytännön energiansäästötapoja ja pääsevät nauttimaan niiden seurauksena syntyneistä tuloksista. Energiatehokkaita toimintatapoja ei unohdeta kampanjan päätyttyä, vaan ne jäävät pysyvästi osaksi yksiköiden arkea. Koululaisten opit tehokkaasta energiankäytöstä kulkeutuvat toivottavasti lohjalaisiin koteihin saakka.

Suuri kiitos kaikille mukana olleille yksiköille, ja lämpimät onnittelut hienosta tuloksesta!  

Lisätiedot: Projektikoordinaattori Meeri Hartonen, meeri.hartonen@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This