Monikielistä tietoa koronaviruksesta

Monikielistä tietoa koronaviruksesta

IOM: koronavirustietoa useilla eri kielillä
https://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kieliellä
https://www.syrjinta.fi/-/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla

Diakonissalaitoksen videoita koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä (arabia, dari, suomi)https://www.youtube.com/channel/UCOSft3cwgdWJFd2dEEPeRaA