Lohjan Museon hankkeissa sukelletaan järvisuhteen ja kaksikielisen kulttuuriperinnön syvyyksiin

Lohjan Museolla on käynnistynyt loppuvuodesta kaksi uutta kiinnostavaa hanketta: Samassa veneessä ja Goddag – Hej på dej!

Lähikuvassa seisoo kaksi ihmistä hymyillen talvisessa puutarhassa. Taustalla on keltainen rakennus.
Cilla Törnblom-Backman ja Suvi Laine

Projektikoordinaattorit Suvi Laine ja Cilla Törnblom-Backman ovat aloittaneet työt Lohjan Museossa innostuneissa merkeissä. Suvin luotsaamassa Samassa veneessä -hankkeessa kartoitetaan paikallisten suhdetta lähijärviinsä sekä järvien merkitystä Lohjan paikallisidentiteetille. Hankkeen aikana kerätyn aineiston pohjalta tuotetaan näyttely Lohjan Museolle vuodelle 2025. Cillan vetämässä Goddag – Hej på dej! -projektissa elävöitetään Lohjan kaksikielistä historiaa ja kulttuuriperintöä. Sen aikana päiväkodeille, kouluryhmille ja alakoululaisille luodaan oppimateriaalia ruotsiksi ja selkosuomeksi. Molemmissa hankkeissa painottuu museotyön monipuolisuus ja vuorovaikutteisuus sekä museon merkitys historian ja arvojen välittäjänä.

Järvikaupunkilaisten vesistösuhdetta kartoittamassa

Lohja on yli sadan järven kaupunki, mutta miten järvet ja vesistöt muokkaavat paikallisidentiteettiä? Entä millainen on järvikaupunkilaisten asukkaiden, yhteisöjen ja muiden toimijoiden suhde omiin lähivesistöihinsä? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Samassa veneessä -hankkeessa. Samalla hankkeessa selvitetään, miten paikalliset kokevat ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset järviluontoon juuri nyt. Tarkoituksena on sekä dokumentoida paikallisten ajatuksia ja kokemuksia että innostaa ja kannustaa ihmisiä kohtaamisiin veden äärellä.

Hankkeen aikana aineistoa kerätään haastatteluiden ja havainnoimisen lisäksi osallistamalla paikallisia esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja sosiaalisen median välityksellä. Kerättyä aineistoa hyödynnetään Lohjan Museon vuoden 2025 näyttelyssä, ja sen pohjalta koostetaan myös kiertonäyttely, joka voidaan asettaa esille alueen kylissä ja taajamissa vuoden 2026 aikana.

Vuoden mittainen hanke toteutetaan aikavälillä 2.10.2023–30.9.2024. Hankkeeseen on myönnetty Museoviraston innovatiivisiin hankkeisiin kohdistettu avustus.

Goddag – Hej på dej!

Kouluille ja päiväkodeille tuotettava aineisto perustuu museon kokoelmiin ja esineistöön.  Materiaalin ydin kiteytyy keskustelemalla ruotsinkielisten lohjalaisten kanssa suomenruotsalaisista tavoista ja perinteistä sekä haastattelemalla heitä. Materiaali kannustaa kokemuksiin kaikilla aisteilla sekä innostaa ryhmiä tutustumaan jännittäviin tarinoihin, tapahtumiin ja esineisiin niin museossa kuin omissa yksiköissäkin. Samalla kartutetaan museokokoelmien ruotsinkielistä aineistoa.

Projektin tavoitteena on kertoa kotiseudun historiasta ja vahvistaa paikallista identiteettiä sekä tuoda esille Lohjan kaksikielistä historiaa. Projekti voi toimia mallina muissakin kaksikielisissä kunnissa. Sisältö selkosuomeksi voi myös tukea vastamuuttaneita kotoutumaan.

Goddag – Hej på dej! -projekti kestää marraskuusta 2023 toukokuuhun 2024. Hankkeeseen on myönnetty Svenska kulturfondenin avustus.

Osallistu hankkeisiin – Delta i projekten!

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai ajatuksia hankkeisiin liittyen? Haluatko jakaa tarinasi kanssamme? Ota yhteyttä:
Suvi Laine, 040 686 7324 tai suvi.laine@lohja.fi
Cilla Törnblom-Backman 040 686 7378 tai cilla.tornblom-backman@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This