Koronavirus

 

Jos epäilet koronainfektiota, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi. Ethän altista muita sairastumiselle! Kotihoito-ohjeita löydät esimerkiksi Terveyskylästä.

Mikäli sinulle tai läheisellesi tulee vakavia oireita kuten hengenahdistusta ja yleistila heikkenee tai olet lievästi oireileva ikäihminen tai vaikeasti pitkäaikaissairas toivotaan sinun soittavan koronaneuvontaan.

Näin turvataan riskiryhmien ja vaikeasti oireilevien nopea hoitoon pääsy.Koronaneuvonta

Neuvontaa Lohjalla:

Lohjan kaupungin yleinen koronaneuvonta

 • Puhelimitse 044 369 2901 ja 044 369 2902 saat neuvoja kaikissa koronavirustilanteeseen liittyvissä asioissa.
  Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-18, arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-14. Muuna aikana Päivystysapu p.116 117.
 • Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koronaneuvonta@lohja.fi saa yleistä koronaan varautumiseen liittyvää neuvontaa. Huomioithan, että emme käsittele henkilökohtaisia terveystietoja sähköpostitse. Tämän osoitteen kautta tulleet kysymykset ohjataan vastattavaksi terveydenhuoltoalan ammattilaisille tai päätettäviksi pandemiajohtoryhmään tai kaupungin johtoryhmään
 • VIRANOMAISILMOITUKSET: tartuntataudit@lohja.fi

Voit kysyä neuvoa myös omalta terveysasemaltasi

 • Keskustan terveysasema p. 019 369 2319
 • Pusulan terveysasema p.019 369 2300 (Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueen asukkaat)

Molemmissa numeroissa on takaisinsoitto.


Lohjan kaupungin neuvonta ikäihmisille

Lohjan terveyspalveluissa palataan kohti normaalipalvelluita. Ikääntyneiden terveysneuvontaa saa oman terveysaseman puhelinnumerosta

 • Keskustan terveysasema p. 019 369 2319
 • Pusulan terveysasema p.019 369 2300 (Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueen asukkaat)
 • Numeroissa on takaisinsoitto.
Laboratoriossa suositamme edelleen käymään ajanvarauksella. Ajan voi varata 09 47186800 tai www.huslab.fi/ajanvaraus.
Muista ikääntyneiden palveluista saa tietoa Ikähelpistä. Puhelinnumero arkisin klo 9-14 p. 044 369 2444.

 


Sähköinen asiointi

 • Lohjan terveyskeskuksen sähköinen asiointipalvelu palvelee osoitteessa https://pro.klinik.fi/contact/lohja.
 • Valtakunnallinen digitaalinen sote-palvelu auttaa sinua arvioimaan hoidon tai palvelun tarvettasi osoitteessa  www.omaolo.fi

Kuulovammaiset voivat koronavirusasioissa ottaa yhteyttä puhelimitse tulkin välityksellä. Tulkkauspalveluista löytyy lisää tietoa esimerkiksi Kelan sivulta: Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu. Tulkkauspalvelun etäpalvelu on käytössä ma–pe klo 8–16.

Lojo stads rådgivningskanaler

11.5.2020
Tieto monikielisestä koronainfosta:
IOM: koronavirustietoa useilla eri kielillä
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kokoamaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä
Diakonissalaitoksen videoita koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä (arabia, dari, suomi)
HUS:n tietoa koronaviruksesta eri kielillä (suomi, ruotsi, englanti, viittomakieli, venäjä, viro, arabia)Lohjan kaupungin toiminta koronavirustilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Lohjan kaupunki noudattaa linjauksia omassa toiminnassaan. Lohjalla tilannetta johtaa kaupungin johtoryhmä kaupunginjohtaja Mika Sivulan johdolla yhteistyössä pandemiajohtoryhmän kanssa, jota johtaa vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen.

Jokaisen kaupungin työntekijän ja kuntalaisen tulee vastuullisesti noudattaa annettuja rajoituksia ja ohjeita. Näin varmistamme toimenpiteiden tehon ja osoitamme välittävämme niin riskiryhmiin kuuluvista kuin läheisistämmekin.

Toimenpiteet otettiin käyttöön 18.3. ja ne jatkuvat 13.5.2020 asti

 

Koulut ja oppilaitokset

11.5.2020
Tieto monikielisestä opetuksesta poikkeusaikana

Itsenäinen opiskelu ja etäopiskelu

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoamaa tietoa itsenäisestä opiskelusta lähiopetuksen ollessa keskeytettynä
Resurssipankki-hankkeen kokoamaa tietoa koronaviruksesta ja itsenäisestä opiskelusta lähiopetuksen ollessa keskeytettynä 

Koulut ja oppilaitokset

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat ovat palanneet kouluihin ja lähiopetukseen torstaina 14.5.2020. Koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti ja noudatetaan normaaliolojen perusopetuksen lainsäädäntöä. Etäopetus ei ole enää mahdollista.

Kouluun paluu lähiopetusjaksolle ennen kesälomaa on erityisen tärkeää ajatellen oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa sekä etäopiskelujen sujumisen ja mahdollisesti syntyneen tai lisääntyneen tuen tarpeen kartoittamista. Lähiopetusjakson aikana korostunee opitun kartoittaminen ja tarvittava kertaaminen. Tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille.

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon lähiopetukseen palaamiseen annetut ohjeistukset ja pyritään mahdollisimman hyvin huolehtimaan tartuntariskin torjunnasta.

Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).

Lukiot jatkavat etäopetuksessa loppukevään ajan.

 


Kulttuuri ja liikunta

Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuoriso- ja kerhotilat sekä järjestöjen kokoontumistilat suljetaan, ja niissä järjestettävät tapahtumat siirretään tai perutaan. Myös Lohjan liikuntakeskuksen ohjatut liikuntaryhmät ja yleisötapahtumat perutaan.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.


Työ- ja päivätoiminta

Vanhusten päivätoiminta, kuntouttava päivä- ja työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.


Vierailut ja kokoontumiset

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää.

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Lupa vierailuun voidaan antaa tapauskohtaisesti kriittisesti sairaiden, lasten ja saattohoidossa olevien oireettomille läheisille. Synnytysosastolla sallitaan oireettoman puolison tai tukihenkilön läsnäolo.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Tämä ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa tai kunnallisia luottamushenkilöitä.

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaita voi tavata ulkona

Tapaamiset ovat toistaiseksi mahdollisia vain ulkona. Omaiset voivat tulla tapaamiseen vain terveenä. Omaiset käyttävät vierailun aikana suu-nenäsuojusta, ja he huolehtivat hyvästä käsihygieniasta. Hoitajat opastavat omaisia suojuksen käytössä sekä hyvässä käsihygieniassa.

Omaisten tulee varata tapaamisaika suoraan asukkaan yksiköstä. Näin vältämme ruuhkat parkki- ja piha-alueilla ja myös omaisten turvallisuus säilyy. Asukas voi tavata vierailijoita kerran päivässä, 1-2 vierailijaa kerrallaan. Omaisia ohjeistetaan huolehtimaan myös riittävistä turvaväleistä.

Jos asukas ei pysty ulkoilemaan, tapaamisia on mahdollista järjestää edelleen esimerkiksi ikkunan tai oven takaa. Myös videopuhelut ovat mahdollisia.

Lisätiedot suoraan asukkaan omasta asumispalveluyksiköstä.


Työskentely

Julkisen sektorin työnantajat määräävät etätyöhön ne työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kriittisen henkilöstön osalta voidaan poiketa työaika- ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.


Matkustaminen

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta työnantajan kanssa.

Avoin joukkoliikenne jatkuu liikennöitsijöiden toimesta, liikennöitsijät ilmoittavat mahdollisista poikkeuksista omissa kanavissaan. Koulukuljetukset järjestetään niitä tarvitseville.


Asiointi kaupungin toimipisteissä

Suosittelemme, että asiakkaat siirtävät kiireettömien asioidensa hoitamista myöhemmäksi tai ottavat yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse.

Lohjan kaupungintalon ovet ovat suljettuna toistaiseksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi rajoitamme kaupungintalon aukioloa vain välttämättömään asiointiin Suomen valtion asettaman valmiuslain ajaksi. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-to 8-16, pe 8-15 ja ensisijaisesti palvelemme puhelimitse ja sähköpostilla
p. 044 369 4300 tai asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

Mikäli asiasi on välttämätön, eikä sitä voi hoitaa puhelimitse, soita ennen tuloasi asiakaspalveluun p. 044 369 4300. Ethän saavu asioimaan, mikäli sinulla on flunssaan viittaavia oireita.

Välttämättömiä asioita ovat mm. Lakisääteiset asiat, esim. nähtävillä olevat kaavat ja kuulutukset, pysäköinninvalvonnan osalta oikaisuvaatimukset, henkilöstöhallintoon liittyvät luvat ja kortit, tilavaraukset ja avainten luovutukset.


Terveyspalvelut

Terveyteesi liittyvissä asioissa pyydämme sinua olemaan terveysasemalle kaikissa asioissa ensin yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti ja välttämään terveysasemalla asiointia ilman ennakoivaa yhteydenottoa.

Rajoitusten vähenemisen myötä olemme lisäämässä myös kiireettömiä vastaanottoja.
Riskiryhmiin kuuluvien vastaanotolle saapumisen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja pyrimme edelleen hoitamaan riskiryhmäläisten ei-kiireelliset terveyshuolet esim. puhelimitse. Myös riskiryhmäläisille varataan vastaanottoaikoja, jos oireen selvittely sitä vaatii.
 • Keskustan terveysasema p. 019 3692319 tai
 • Pusulan terveysasema p.019 369 2300 (Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueen asukkaat)

Molemmissa numeroissa on takaisinsoitto.

Neuvolat supistavat toimintaansa 18.3. alkaen tällä tietoa toukokuun loppuun saakka. Raskaana olevat ja lapset puolentoista vuoden ikään saakka hoidetaan. Leikki-ikäisten tarkastukset siirtyvät myöhemmin tehtäväksi, mutta varhaiskasvatuksen kanssa käytävä keskustelu ikäkausitarkastuksiin liittyen on hyvä toteuttaa, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa, valmis yhteistyölomake toimitetaan neuvolaan.Neuvolalääkäri toteutuu alle vuoden ikäisten lasten osalta, puolitoistavuotiaat tulevat terveydenhoitajan vastaanotolle rokotusten takia. Nelivuotiaiden lasten lääkäritarkastukset siirtyvät myöhemmin tehtäväksi. Avoneuvolatoiminta on suljettu. Kasvukontrollit ja rokotukset hoidetaan ajanvarauksella. Neuvolatoiminta keskitetään viimeistään viikosta 14 alkaen Aurlahden (Liessaarenkatu 2 L) ja Nummen (Kaarlentie 2) neuvoloihin, mahdollisuuksien mukaan jo viikon 13 lopulla. Varauksen tehneille soitetaan ja varmistetaan paikkamuutos. Viikoille 13-15 varatut neuvolalääkäripäivät toteutuvat poikkeuksellisesti omissa neuvoloissa, sen jälkeen keskitetysti Aurlahden ja Nummen neuvoloissa.Keskitettyyn palveluun siirtyessä käytämme yhtä puhelinnumeroa, joka ilmoitetaan suunnitelman valmistuttua, tuolloin puhelinaikamme tulee olemaan arkisin klo 8-11 ja 12-14.

Sairaana ei saa tulla neuvolaan. Ajan voi peruuttaa puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse neuvolat.lohja@lohja.fi. Älä liitä postiisi sosiaaliturvatunnusta, yhteys ei ole suojattu.

Suun terveydenhuolto peruu kaikki kiireettömän hammashoidon ajat ainakin 13.5.2020 saakka.
Hoidon rajoittaminen on suun terveydenhuollossa erityisen tärkeää, koska hoidon luonteen ja koronaviruksen tarttumistavan vuoksi sekä potilaat että työntekijät altistuvat poikkeuksellisen suurelle tartuntariskille.

 • Hammashoitoloista ollaan ajan perumista varten yhteydessä kiireettömän hoitoajan jo saaneisiin potilaisiin. Kaupunkilaisten toivotaan ottavan kiireettömissä ajanvarauksen asioissa yhteyttä vasta myöhemmin, esimerkiksi kesällä, kun epidemia on toivottavasti jo rauhoittunut.
 • Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus palvelee ma-pe klo 8-15, puhelin 019 369 2211. Ajanvarauksen tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi, otathan tällä hetkellä yhteyttä vain kiireellisissä asioissa.
 • Kiireellistä hammashoitoa vaativat potilaat hoidetaan edelleen. Lohjan kaupungin suun päivystykselliseen hoitoon saa tulla vain täysin terveenä. Potilaat, joilla on hengitystieinfektio ja päivystyksellinen suun vaiva, hoidetaan erikoissairaanhoidossa Helsingissä.

Kaikissa tapauksissa yhteyttä tulee ottaa hammashoidon keskitettyyn ajanvaraukseen. Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus palvelee ma-pe klo 8-15, p. 019 369 2211. Lisätietoja ajanvarauksesta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/ajanvaraus-ja-neuvonta/Usein kysyttyä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut valtakunnallisesti usein kysyttyjä kysymyksiä nettisivuilleen.

Lohjan kaupungin koronaneuvonnasta usein kysyttyjä on listattu aihealueittain aakkosittain alle.

Asiointi

Mikäli joudun jäämään kotiin, esimerkiksi karanteeniin, mistä saan kauppa-apua?

Lohjalla on useita kauppoja, jotka toimittavat
ruokatavaroita kotiin/oven taakse. Voit tiedustella asiaa omasta lähikaupastasi. Tiedossamme olevia kauppojen/palveluja on listattu tiedostoon Kauppojen kotiinkuljetus

Palveluntuottajaluettelo Ilmoituksen varaisista sosiaalialanpalvelun tuottajista Lohjalla

Apua arkeen voi myös kysyä näiltä yrityksiltä

Mikäli tarvitsette apua asian järjestelyyn palveluohjaus auttaa numerossa p. 044 369 2444

***

Miten hoidan apteekkiasiani, mikäli joudun karanteeniin tai joudun välttämään muutoin asiointia apteekeissa?

Apteekkiasioissa kannattaa olla yhteydessä samaan apteekkiin, jossa tavallisesti asioit.

Apteekkipalveluissa voi käyttää myös sovelluskaupasta ladattavaa Remomedi-palvelua, jonka kautta saa tehtyä lääketilaukset, jotka voi noutaa myöhemmin vaikka apteekin automaatista. Lohjalla tällä vain yksi apteekki käyttää tätä palvelua. Osasta verkkoapteekkeja voi tilata myös reseptilääkkeitä.


Matkustus

Olen kotiutunut juuri matkalta ja jään kotiin, saanko sairauslomatodistuksen, että saan päivärahaa Kelalta?

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus päivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Pelkkä matkalta kotiutuminen ei kuitenkaan oikeuta päivärahaan tartuntatautilain nojalla. Ole yhteydessä esimieheesi/työpaikkaasi ja sovi käytännön järjestelyistä.

***

Mikäli tapaan henkilön, jonka lähiomainen on palannut korona-alueilta, mutta ei ole vielä itse sairastunut, tuleeko minun jäädä omaehtoiseen karanteeniin?

Muiden ei ole tarpeen olla karanteenissa, vaikka he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen. Esimerkiksi matkan jälkeen karanteeniin jääneen oireettoman henkilön lähipiiri ei ole tartuttava.

Tartunnan saamisesta siihen, että henkilö voi tartuttaa muita, on viivettä. Tämä takia altistuneen, mutta oireettoman henkilön omaisten ei kannata rajoittaa elämäänsä. Jos altistunut alkaa oireilla, tutkitaan, onko kyse koronaviruksesta. Tutkimustulosten perusteella karanteenia laajennetaan tarpeen mukaan lähiomaisiin. Tätä ennen lähiomaiset eivät tartuta muita.


Tartuntatautipäiväraha

Milloin tartuntatautilakia käytetään koronavirusinfektioissa?
Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin (TT-laki 60§), työstä pidättämiseen (TT-laki 57§) tai eristämiseen (TT-laki 63§) voidaan määrätä sellainen henkilö, joka on sairastettu laboratorion näytteenotolla vahvistettuun koronavirusinfektioon. Karanteeniin voidaan määrätä myös henkilö, joka on altistunut henkilölle, jolla on vahvistettu koronavirusinfektio. Eristämiseen voidaan määrätä vain sairaalassa oleva potilas.
Muille kuin vahvistettuun koronavirusinfektioon sairastuneille tai sairastuneelle altistuneelle ei tehdä tartuntatautilain mukaisia päätöksiä.
***
Millä perusteilla tartuntatautipäivärahaa maksetaan?
Tartuntatautipäivärahan maksamisen perusedellytys on kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntatautilääkärin tekemä kirjallinen päätös karanteenista, eristyksestä tai työstä pidättämisestä. Päätös voi olla myös A-lääkärintodistukselle tehty, jos sen on allekirjoittanut tartuntatautilääkäriksi nimetty henkilö.
Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Jos henkilö voi tehdä työnsä karanteenin, eristämisen tai työstä pidättämisen aikana etäyönä eikä ansionmenetystä synny, ei voi saada päivärahaa. Päivärahaa ei makseta myöskään loman ajalta.
Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.
Hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.
Koronaviruksen riskiryhmään kuuluminen ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.
Ohjeen antohetkellä voimassa olevan Kelan ohjeen mukaan hallituksen määräys yrityksen, liiketilan tai yksityisen toiminnon sulkemisesta aiheutuva ansionmenetys ei ole tartuntatautipäivärahasta korvattava. Korvattavaa ei ole myöskään ansiomenetys, joka johtuu välillisesti esimerkiksi sairaalan, terveyskeskuksen tai hoivakodin kiellosta ottaa vastaan ulkopuolisia tai vieraita. Tartuntatautilain mukaisia rajaavia päätöksiä (esim. karanteeni) ei voida tehdä näillä perusteilla.
***
Kenelle tartuntatautipäivärahaa maksetaan?
Tartuntatautilain 82§ mukaan henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetään. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.
Lisätietoja:
www.kela.fi/tartuntatauti
www.kela.fi/korona
www.finlex.fi Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227

Työnteko

Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen, maksetaanko työntekijälle palkkaa?

Kyllä. Työntekijälle maksetaan normaalia sairausajan palkkaa työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Jos työntekijään ei sovelleta mitään työehtosopimusta, noudatetaan työsopimuslain säännöstä sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta (TSL 2 luvun 11 §) tai tätä edullisempaa työnantajan käytäntöä.

Jos työntekijä on määrätty eristykseen viranomaisen toimesta tartuntatautilain nojalla, hänellä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäiväraha on täyden ansiomenetyksen suuruinen. Siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa, tartuntatautipäivä maksetaan työnantajalle.

***

Koulu tai päiväkoti on suljettu, mutta lapsi on terve, eikä häntä ole määrätty karanteeniin. Voiko työntekijä jäädä kotiin?

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstään, jos työsopimuslain poissaoloa pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen (TSL 4 luvun 7 §) tai tätä vastaavan työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen määräyksen edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on yleensä muun muassa se, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on välttämätöntä hänen perheessään tai muualla (esimerkiksi hoitopaikassa) tapahtuneen sairaustapauksen vuoksi. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Työntekijä voi jäädä kotiin lapsensa kanssa ja tehdä etätyötä, jos tästä sovitaan työnantajan kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdyn työajan suhteessa. Työntekijä voi myös esimerkiksi jäädä lomalle tai muulle vapaalle tai vaihtaa työvuorojaan toisen työntekijän kanssa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa.

Työntekijällä ei ole oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Katso myös kohta TartuntatautipäivärahaTietoja koronavirukseen varautumisesta valtakunnallisesti

Valtakunnallisista varotoimista kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Aktuellt om coronaviruset COVID-19
Coronavirus COVID-19 – Latest UpdateVarautuminen kaupungin eri yksiköissä

Kaupungin eri yksiköt mukauttavat toimintansa hallituksen 16.3. antamiin linjauksiin, ja ne viestivät omilla sivuillaan linjausten vaikutuksista asiointiin. Yksiköiden omat sivut löytyvät lohja.fi-sivuston kautta. Hakutoiminnon saat käyttöösi kaupungin etusivun oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa suurennuslasia klikkaamalla.

Ennen suunniteltua paikan päällä asiointia kannattaa aina ensin olla yhteydessä puhelimitse ja varmistaa tavoitettavuus sekä toimintaohjeet

Hiiden Opisto

Lohjan Liikuntakeskus

Lohjan Kaupunginorkesteri

Lohjan matkailu / VisitLohja

Lohjan teatteri

Lohjan Vuokra-asunnot

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

x

 

 

x

x