Asukasvetovoimatutkimus 2021

Lohjalle houkuttelisi hyvät kulkuyhteydet, halpa asuminen sekä parempi työpaikkatarjonta.

Lohjan kaupunki, kuva: Tomi Parviainen
Kuva Tomi Parviainen

Innolink toteutti Lohjan kaupungille lokakuussa 2021 asukasvetovoimatutkimuksen, joka on seuranta vuonna 2019 toteutetulle tutkimukselle.

Tutkimuksen tavoitteina oli:

  • tutkia Lohjan kaupungin vetovoimaisuutta asuinpaikkakuntana pääkaupunkiseutulaisten näkökulmasta.
  • selvittää, mitkä ovat potentiaalisten asukkaiden tärkeimmät tekijät uuden asuinpaikkakunnan valinnassa ja miten Lohjan kaupunki sijoittuu näihin sekä kilpailijoihin nähden.
  • selvittää, mitkä ovat Lohjan kaupungin tärkeimmät asumiseen liittyvät positiiviset tekijät esim. palvelut, asumisen muodot, hintataso, harrastusmahdollisuudet, ympäristö, yhteisö jne. valitun kohderyhmän näkökulmasta.

Kohderyhmän muodostivat työikäiset (vähintään 25 vuotiaat) Espoossa, Helsingissä, Vihdissä ja Läntisellä ja Keski-Uudellamaalla, pois lukien Lohja. Tutkimus perustuu 602 vastaukseen (2019: 644 kpl).

Keskeisimpiä tuloksia:

36 % vastaajista tuntee Lohjan hyvin tai erittäin hyvin

25 % vastaajista voisi kuvitella asuvansa Lohjalla tulevaisuudessa.

89 % vastaajista pitää turvallisuutta erittäin tärkeänä / tärkeänä asumisen laatuun vaikuttavana tekijänä.

88 % vastaajista pitää sijaintia erittäin tärkeänä / tärkeänä asumisen laatuun vaikuttavana tekijänä.

87 % vastaajista pitää asuinympäristön viihtyisyyttä erittäin tärkeänä / tärkeänä asumisen laatuun vaikuttavana tekijänä.

82 % vastaajista pitää ilman laatua ja vesien puhtautta erittäin tärkeänä / tärkeänä asumisen laatuun vaikuttavana tekijänä.

Millaisena asuinpaikkana Lohja nähdään ?

Spontaanit mielikuvat Lohjasta ovat valtaosin maltillisia. Lohja nähdään pääsääntöisesti turvallisena, kaukaisena ja maaseutumaisena pikkukaupunkina, jossa on puhdas ilma ja kirkkaat vedet. Lohjalla koetaan olevan myös kohtuullisen monipuolinen asuntotarjonta. Kesällä 2021 pidetyt Asuntomessut ovat luoneet selkeästi mielikuvaa asuntotarjonnan kehittymisestä. Vuoden 2019 tarkasteluun verrattuna hyvän kulttuuritarjonnan arvioitiin laskeneen hieman. Mielikuvat Lohjasta turvallisena, puhtaana, hyvämaineisena, kehittyvänä ja uudistuskykyisenä paikkakuntana ovat taas vahvistuneet.

Tutustu Asukasvetovoimatutkimukseen (avautuu PDF)

Lyhyt tulostiedote

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This