Kaupunginvaltuuston uutiset 19.6.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 19.6.2024. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista, vuoden 2023 henkilöstökertomusta, vuoden 2023 tilinpäätöstä sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen. Valtuusto päätti myös hyväksyä vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.

Valtuusto päätti niin ikään merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja edellyttää, että kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle lokakuun 2024 loppuun mennessä kuntalain 121.5 § mukaisen selvityksen toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Toimenpiteet tulee saattaa myös tarkastuslautakunnan tietoon.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2023 tilinpäätöstä. Valtuusto päätti hyväksyä toimintakertomuksen kohtaan 10.1 sisältyvän esityksen tilikauden 2023 tuloksen käsittelemiseksi seuraavaa:

 • vähennetään investointivarauksella rahoitettujen hankkeiden poistoeroa 67 158,39 euroa,
 • poistoeron muutoksen jälkeen syntyvä, määrältään 14 500 671,59 euron ylijäämä kirjataan oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.

Valtuusto päätti hyväksyä Lohjan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta.

Valtuusto hyväksyi lisäksi Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025. Tutustu suunnitelmaan täällä.

Valtuusto myönsi Max Schulmanille eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja totesi, että toinen varavaltuutettu Leif Wirtanen nousee ensimmäiseksi varavaltuutetuksi.

Kokouksessa käsitellyt valtuustoaloitteet

 • Valtuusto päätti merkitä loppuun käsitellyksi aloitteen ”Lohjan kaupungin ruotsinkielinen viestintä kaupunkistrategian, kielilain ja hallintosäännön mukaisesti”.
 • Nummenkylän koulun säästämiseksi kaupungin omistuksessa -aloitteen osalta valtuusto päätti, että aloitetta ei toteuteta ja että se merkitään loppuun käsitellyksi.
 • Valtuusto päätti myös, että aloitteen pitkäaikaisen parkkikiekon käyttöön ottamisesta esittämää pitkäaikaista asukaspysäköintiä ei oteta käyttöön ja merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.
 • Valtuusto päätti, että Jättöläntien varren M-tontin soveltuvuus Saukkola-Nummi -alueen uuden päiväkodin sijainniksi arvioidaan yhtenä vaihtoehtona, mikäli päiväkodin tarveselvitys avataan uudelleen käsittelyyn ja merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.
 • Valtuusto päätti merkitä loppuun käsitellyksi aloitteen ”Selvitetään kouluvalmentajien palkkaaminen Lohjan peruskouluihin”.

Myös seuraavat aloitteet päätettiin merkitä loppuun käsitellyiksi

 • Aloite alakoulujen ATK-välineistön päivittämiseksi
 • Kuntalaisaloite Nummen pikavuoropysäkeistä
 • Kuntalaisaloite: Lohjan houkuttelevuuden nostaminen
 • Kuntalaisaloite: Icehearts toiminta Lohjalle

Tarkemmat tiedot aloitteista löydät esityslistalta.

Kokouksessa jätettiin myös valtuustoaloite periaatepäätöksen tekemiseksi historiallisten muistomerkkien suojelemisesta. Valtuusto merkitsi aloitteen saapuneeksi ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan maanantaina 24.6.2024.

Kokoustallenne on katsottavissa täällä. Tallenne on saatavilla tekstitettynä noin viikon kuluttua kokouksesta.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This