Kaupunginhallituksen uutiset 24.6.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 24.6.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa takauksen myöntämistä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, vuoden 2023 arviointikertomusta, oikaisuvaatimusta HUS yhtymähallituksen päätöksestä sekä Länsirata Oy:n ratahankkeen rakentamista ja rahoittamista.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myöntää Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 100 %:n omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavaan, määrältään enintään 1, 5 miljoonan euron lainaan 15 vuoden laina-ajalle. Kaupungin takaus kattaa (takauslaki 361/1999) otettavan lainan pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen sekä muut mahdolliset lainan liitännäiskustannukset. Takaus on täysimääräisesti voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut on maksettu luotonantajalle takaisin. Vastavakuutena Lohjan Vuokra-asunnot Oy antaa tarvittavan määrän kiinteistöllä 444-422-1-335 sijaitseviin rakennuksiin sekä kiinteistöön parhaalla mahdollisella etusijalla olevia kiinnitettyjä panttikirjoja.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2023 arviointikertomusta. Kaupunginhallitus päätti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä edellyttää, että kukin lautakunta käsittelee kokouksessaan sitä koskevat havainnot. Hallitus antaa myös lokakuun 2024 loppuun mennessä valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä oikaisuvaatimuksen HUS yhtymähallituksen päätöksestä 17.6.2024 § 80, koskien talouden sopeuttamisohjelmaa ja palveluverkkotyötä. Lohjan kaupunki vaatii päätöksen palauttamista uudelleen valmisteluun, sillä kaupunkia ei edelleenkään ole kuultu ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus keskusteli myös Länsirata Oy:n ratahankkeen rakentamisesta ja rahoittamisesta. Hallitus päätti hyväksyä, että yhtiö voi käyttää enintään 1, 4 milj. euroa töihin, jotka nykyisen osakassopimuksen mukaan kuuluvat rakentamisvaiheeseen ja siten yhtiön toimialan ulkopuolelle. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen esisopimuksen ehdolla, että kaikki sopimuksen osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat esisopimuksen, sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön neuvottelemaan osakassopimuksen yhteydessä kirjattavien muutosten yksityiskohdista.

Hallitus päätti myös…

  • keskeyttää Taimiston liikuntapuiston huoltorakennuksen hankinnan, sillä saadut tarjoukset ylittivät merkittävästi hankkeelle budjetoidun määrärahan.
  • perustaa Laurentius-koululle ajalle 1.8.2024-31.7.2025 määräaikaisen apulaisrehtorin viran. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän luonne. Tehtävä on tarpeellinen Laurentius-talon johtamisjärjestelmän kehittämiseksi ja johtamiseen liittyvien tehtävien hoidon vahvistamiseksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 24.6.2024.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 1.7.2024.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This