Lohja on selvittänyt millaisia luontovaikutuksia kaupungissa tapahtuvalla toiminnalla on

Luontojalanjälki on mittari ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttamalle kuormitukselle.

Lohjan kaupunki on ollut mukana yhteishankkeessa, jossa on selvitetty useiden kaupunkien ja kuntien luontojalanjälki. Ihmisen toiminta kuormittaa luonnon monimuotoisuutta kaikkialla maailmassa. Tämän kuormituksen mittari on luontojalanjälki. Luontojalanjäljen laskemiseksi on tunnistettava ne toimet, joilla on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Kansainvälisen paneelin IPBES:n määritelmän mukaisesti luontojalanjälkeä aiheuttavat viisi ajuria: 1) maan- ja merenkäyttö sekä käytön muutokset, 2) luonnonvarojen käyttö, 3) ilmastonmuutos, 4) saastuminen ja 5) vieraslajit.

Luontojalanjälkeen vaikuttavia asioita. Kuva: Sitowise

Lohjan alueella tapahtuvasta toiminnasta luontojalanjälkeä aiheutuu mm. sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutuksesta, liikenteestä, rakentamisesta ja elintarvikkeiden kulutuksesta.

Alla olevasta linkistä voit avata taulukon, joka näyttää, miten eri toiminnot aiheuttavat useita ekosysteemihaittoja vahvistamalla esimerkiksi ilmastonmuutosta, rehevöittämällä vesistöjä, lisäämällä ympäristön ekotoksisuutta tai happamoittamalla maaperää.

Taulukko 1. Luontojalanjäljen jakautuminen kategorioittain (sähkö, kaukolämpö, erillislämmitys, muu öljy ja polttoaineet, liikenteen polttoaineet, rakentaminen, elintarvikkeet) eri ekosysteemihaitoille.

Koska jokaisen kulutetun bensiinilitran tai hedelmän tarkkaa alkuperää ei luonnollisesti voida tietää, myöskään näiden aiheuttamia tarkkoja luontovaikutuksia on mahdoton arvioida tarkasti. Luontojalanjälki tarjoaakin meille tietoa laskennallisesta keskiarvosta, eli paljonko tietyn tyyppinen toiminta tai kulutus keskimäärin aiheuttaa luontovaikutusta tietyssä sijainnissa. Laskenta on mahdollista tehdä globaalien tietokantojen avulla. 

Lohjalla on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, mutta haittojen minimoimiseksi on ymmärrettävä, miten eri hyödykkeet ja toiminnot vaikuttavat luontoon ja monimuotoisuuteen. Luontojalanjäljen laskenta tuo apua tähän.

Miten Lohja tukee luonnon monimuotoisuutta?

Lohjan kaupunkistrategian mukaan päätösten valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa huomioidaan ekologiset näkökulmat muiden ohessa. Yhtenä strategian painopistealueena on ”Luonnostaan tunnettu”, jolla halutaan tuoda esiin Lohjan merkittävyyttä helposti saavutettavana luontokohteena. Strategian toimenpidesuunnitelmassa mainitaan, että kaupunki turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä edistää kaupungin metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Lohjan kaupunki on mukana luonnon monimuotoisuutta vahvistavissa toimissa mm. Helmi-ohjelman puitteissa. Erityisesti perinnebiotoopit ovat olleet jo pidempään hoitokohteina Järjestö-Helmi-hakkeen puitteissa ja hanke on saanut rahoitusta myös vuodelle 2025. Vuoden 2024 alkupuolelta osa Lohjaa on kuulunut myös Länsi-Uudenmaan monimuotoisuusverkosto eli LUMO-Helmet- Helmi-keskittymään. Keskittymien tavoitteena on parantaa Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteiden kohdentamista laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi Lohjalla on jo hyväksytty vieraslajilinjaus vuosille 2024-2028 sekä selvitetty ekologisia verkostoja koko kaupungin alueelta vuonna 2022. Myös Lohjan monipuolinen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä HINKU-työ edistää osaltaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Luontojalanjälki laskettiin osana Sitowisen toteuttamaa Luontojalanjälki-hanketta. Yhteishankkeeseen osallistuivat Espoo, Helsinki, Kangasala, Kauniainen, Liminka, Lohja, Pori, Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa ja Ylöjärvi.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät osoitteesta:

FI: https://www.sitowise.com/fi/uutiset/talta-nayttaa-kokonaisen-kunnan-luontojalanjalki

EN: https://www.sitowise.com/news/unveiling-biodiversity-footprint-entire-municipality

Yhteydenotot: Lohjan kaupungin ympäristösuunnittelija Anu Luoto, anu.luoto@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This