Nummenkylä-Lieviön ja Karstun kyläiltojen raportit julkaistu – Sammatin kyläilta 16.1.

Hyvinvointia yhdessä -kyläilta järjestettiin Lieviön seurantalolla 7.11.2023 ja Karstun seurantalolla 28.11.2023. Kyläilloissa esiteltiin asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa ja osallistettiin kyläläiset pohtimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä paikallisen koulun lakkauttamisen vaikutuksia arkeen ja elämään. Paikalla oli molemmissa tilaisuuksissa noin 20 kyläläistä keskustelemassa ja nauttimassa musiikkiesityksistä. 

Nummenkylä-Lieviön kyläillan keskustelun aiheita olivat muun muassa maaseudun ja kylien huomioiminen strategiatyössä, harrastusmahdollisuudet ja -tilat, liikenne ja kulkeminen sekä viestintä. Kyläläiset toivoivat muun muassa ulkoliikuntapaikkoja, parempia kulkuyhteyksiä sekä kävelyteiden ja katuvalojen kunnossapitoa. Viestinnän osalta toivottiin ajantasaisempaa tiedottamista ja päätösten vaikutusten seurantaa. Kyläläiset toivoivat lisää ajasta ja paikasta riippumattomia osallistumisen tapoja, erityisesti digikanavissa. Kyläiltojen kehittämistä vaikuttamiskanavina pidettiin myös tärkeänä.

Karstun kyläillassa keskusteluun nousivat muun muassa uimarannan ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Kyläläiset toivoivat myös parempia joukkoliikenneyhteyksiä ja koulukuljetusten järjestämisen parantamista. Lohjan kaupungin joukkoliikenneyhteydet paranevat syksyllä 2024, kun yhteistyö ELY-keskuksen kanssa alkaa. Kyläläiset toivoivat myös lisää vaikuttamiskanavia. Asukaschat ja ”kansalaistori” olivat ehdotuksia suorasta yhteydestä virkahenkilöihin ja luottamushenkilöihin. Molemmissa kyläilloissa korostui myös halu turvata lasten turvallinen koulupäivä.

Voit tutustua kaikkien kyläiltojen raportteihin tarkemmin täällä.

Seuraava kyläilta järjestetään Sammatissa 16.1.2024. Kyläillan tarkemmat tiedot ilmoitetaan tammikuun alussa.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This