Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus

LU Kulkukeskuksen logo

Lohjan kaupunki järjesti yhdessä Espoon kaupungin kanssa Länsi-Uudenmaan Kulkukeskusta koskevan informaatio- ja keskustelutilaisuuden 1.12.2020 Lohjan kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston jäsenille. Tilaisuudessa Espoon kaupungin logistiikkajohtaja Kari Sirviö esitteli laajasti Kulkukeskuksen toimintaa. Esitys antoi vastauksia moniin avoimiin kysymyksiin, joita on esitetty muun muassa Länsi-Uusimaassa julkaistussa kirjoituksessa ”Kysymyksiä kuntapäättäjille Länsi-Uudenmaan Kulkukeskukseen liittyen”.

Palvelutarpeen arviointi ja toiminnan seuranta

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen käynnistymisestä ja järjestämistavan muutoksesta huolimatta kuljetuspalvelun järjestämisvelvollisuus säilyy edelleen asiakkaan kotikunnalla. Asiakkaan kotikunta tekee edelleen palvelua koskevat palvelutarpeen arvioinnit ja palvelupäätökset.

Lohjalaiset kehittäjä-asiakkaat ja Lohjan vammaispalvelut ovat osallistuneet Kulkukeskuksen kehittämiseen aktiivisesti. Kulkukeskuksen tuottamille palveluille on määritelty tietty palvelutaso, joka on pohjana palvelujen laadullisen ja määrällisen toteutumisen seurannalle.

Palvelutason mukaan:

·       palvelu on käytettävissä vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

·       kuljetuksen tulee saapua viimeistään 60 minuutin kuluessa tilauksesta.

·       ennakkoon tilattuna kuljetuksen tulee saapua tilattuna ajankohtana.

·       kulkukeskuksen asiakaspalvelu vastaa puheluihin keskimäärin alle 60 sekunnin sisällä.

Lohjan kaupunki seuraa ja valvoo Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen toimintaa kuten muitakin palvelun tuottajia, joiden kanssa kaupungilla on sopimus palvelujen tuottamisesta. Kulkukeskusta ja sen  toimintaa yhteisesti seuraava toimielin on ohjausryhmä, jossa kaikki yhteistyökunnat ovat edustettuina.

Lisäksi Espoon kaupunki järjestää kuntien kanssa säännöllisiä yhteistyökokouksia sekä palvelun kehittämis- ja seurantakokouksia neljä kertaa vuodessa. Kehittämiskokouksiin osallistuvat kehittäjä-asiakkaat, yritykset ja kunnat.

Saatavuuden turvaaminen

Palvelun saatavuuden turvaamisen kannalta keskeistä on, että Kulkukeskuksella on käytettävissään riittävä määrä kuljetuskalustoa. Kuljetusten hankintasopimus sisältää päivä-  ja sopimusautoja. Päiväautot ajavat vain Kulkukeskuksen ajoja arkisin maanantaista perjantaihin klo 06.00-21.00. Sopimusajoneuvoille välitetään vain päiväajoneuvojen kapasiteetin ylittävät kuljetukset ja kuljetukset, jotka ajetaan aikavälillä klo 21.00-06.00 joka päivä sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä suoritettavat kuljetukset.

Kulkukeskuksen käytössä on 6245 sopimusautoa ja varasijalla 425 autoa. Päiväautoja on valittu 47 ja varasijalle 217. Lohjalle on varattuna kaksi (2) suurta esteetöntä tila-autoa päiväkäyttöön ja ne ajavat vain Lohjan kaupungin järjestämisvastuulla olevia kuljetuksia. Kulkukeskusjärjestelmän kautta kuljetuksia pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti ja reagoimaan nopeasti muutostarpeisiin. Tarvittaessa kuljetuskalustoa lisätään.  Kuljetuspalveluasiakkaita kannustetaan myös matkojen yhdistelyyn.  Yhdistelyllä on mahdollista vahvistaa myös matkojen saatavuutta. Yhdistelty matka kerryttää asiakkaalle myös bonusmatkoja.

Kuljetukset ja asiakasprofiili

Kulkukeskuksen aikana kuljetuspalvelukorttia ei enää tarvita. Jokaiselle asiakkaalle on luotu asiakasprofiili, jonka perusteella kuljetukset järjestetään ja profiloidaan asiakastarvetta vastaaviksi. Asiakasprofiili sisältää asiakkuuden hoitamiseen liittyvät välttämättömät tiedot, jotka tallennetaan sähköiseen järjestelmään.  Tietojen säilyttämisessä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Asiakasprofiilin perusteella Kulkukeskus tunnistaa välittömästi asiakkaan ja myös asiakkaan kuljetuspalveluun liittyvät erityistarpeet. Asiakkaan tarvitsema apu välittyy kuljettajalle kuljetustilauksen yhteydessä. Asiakasprofiili lisää kuljetusturvallisuutta. Koska kunnat ovat velvollisia noudattamaan hankintalakia, muiden kuin kilpailutettujen palveluntuottajien käyttö ei ole mahdollista. Vain kilpailutetut palveluntuottajat ovat sitoutuneet sopimuksen eri määrityksiin, joilla turvallisuus varmistetaan

Uudessa kuljetuspalvelun järjestämistavassa kuljettaja avustaa siis asiakasta kuljetukseen sekä kuljetukseen välittömästi liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi autoon siirtymisessä. Tarvittaessa kuljettaja voi noutaa asiakkaan sisätiloista ja viedä sisälle. Kuljettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia henkilökohtaisena avustajana ennen matkaa tai sen jälkeen. Tästä syystä kuljettajalla ei ole avustamisvelvollisuutta esimerkiksi välipysähdyksen aikana.

Välttämätön, pikainen pysähdys reitin varrella on tarvittaessa mahdollinen. Tällainen pysähdys voi olla esimerkiksi kirjeen pudotus lähtevään postilaatikkoon. Pysähdys tulee ilmoittaa etukäteen kuljetusta tilattaessa. Jos välipysähdys aiheuttaa pikaista pysähdystä pidemmän viiveen, käytännössä yli 10 minuuttia, on kyseessä toinen matka.

Vakiotaksioikeus myönnetään asiakkaalle erityisin perustein. Asiakkaalle voidaan myöntää vakiotaksioikeus, jos kuljettajan vaihtuminen estää kuljetuspalvelun käytön asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi. Esimerkiksi osalla puhevammaisista henkilöistä voi olla oikeus vakiotaksiin.

Kuljetuksia saa ajaa kuljettaja, jolla on A2-kielitaitotaso. Uusi toimintamalli on parannus verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jolloin kielitaitovaatimusta ei ole ollut.

Kulkukeskuksen kustannukset ja pilottihanke

Uuden järjestelmän vaikutusta kuljetuspalvelun kustannuskehitykseen on vaikeaa arvioida. Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen Lohjan kaupungin kuljetuspalvelukustannukset ovat pienentyneet johtuen muun muassa palvelun saatavuusongelmasta. Kuluvan vuoden osalta myös palvelun kysyntä on selvästi vähentynyt koronasta johtuen. Tästä lähtökohdasta käsin on selvää, että kuljetuspalvelun kustannukset tulevat kasvamaan tilanteen normalisoituessa järjestämistavasta riippumatta.

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen kustannukset muodostuvat kolmesta osasta:

·       välitys- ja hallintaoperaattorin kulut (välitetyt kuljetukset).

·       kuljetuskustannukset (toteutuneet kuljetukset).

·       Espoon kaupungin hallinnointi- ja järjestämiskulut (asiakasmäärän perusteella).

Lohjan kaupungin sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten tilausmäärä oli vuonna 2018 23 080 ja kokonaiskustannukset 953 303 euroa. Mikäli tilausmäärä säilyy saman tasoisena vuonna 2021, kahdentoista (12) kuukauden kustannustasoksi on arvioitu 783 139 euroa sisältäen välityksen, kuljetuskustannukset ja hallinnointikulut.

Lohjan kaupunki osallistuu vuoden 2021 aikana Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Länsi-Uudenmaan alueella uusia liikkumista tukevien palvelujen toteutustapoja. Hankkeeseen osallistuvat Espoo, Kirkkonummi, Karviainen (Karkkila ja Vihti) sekä Lohja.

Hankkeessa on tarkoitus yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa suunnitella ja pilotoida alueella liikkumista tukevien palvelujen toteutuksessa palvelumalleina ns. euro- tai kilometrikukkaroa sekä leasing- autojen käyttöä niillä asiakkailla, jotka käyttävät paljon vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua (yleensä työssä käyvät sekä opiskelevat asiakkaat).

Lohjan kaupungin tavoitteena on tulevaisuudessakin turvata asiakkaiden tarpeita vastaavien kuljetuspalvelujen toteutuminen.

Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen esittelyvideo

Lisätietoja antavat:

Tuula Suominen, vt. hyvinvointijohtaja

Heli Ranta-Salonen, sosiaalipalvelupäällikkö

Elina Lindström, johtava sosiaalityöntekijä

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This