Kuntavaalit 2021 – Kuntavaaleissa panostetaan koronaturvallisiin äänestysjärjestelyihin

Katso täältä Lohjan ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat äänestysalueittain ja ehdokasluettelot.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021. Vaalijärjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota koronan kannalta turvalliseen äänestystilanteeseen. Äänestyspaikoilla noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n koronaohjeita.

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestysaika on tavallista pidempi, jotta äänestyspaikoille ei muodostu ruuhkia ja kaikki halukkaat ehtivät äänestää ennakkoon. Yleensä vilkkaimmat ennakkoäänestyspäivät ovat olleet ennakkoäänestyksen ensimmäinen ja kaksi viimeistä päivää.

Ennakkoäänestyksen aikana voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Katso täältä lista Lohjan ennakkoäänestyspaikoista.

Varsinaisena vaalipäivänä 13.6.2021 voi äänestää vain oman äänestysalueen äänestyspaikassa. Äänioikeutetut ovat saaneet kirjeitse ilmoituksen omasta äänestyspaikastaan.

Äänestyspaikoille terveenä, koronaohjeita noudattaen
Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet koronaohjeet äänestäjille.

Äänestyspaikalla on tärkeää käyttää kasvomaskia tai -visiiriä ja käsidesiä sekä säilyttää kahden metrin turvaväli toisiin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin.

Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Äänestystilojen ja esimerkiksi äänestyskopin kynien puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota. Voit myös käyttää äänestettäessä omaa kynää. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Kotiäänestys
Kotiäänestyksessä saa äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021 ennen kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakuntaan. Lohjan kaupungin keskusvaalilautakunnan yhteystiedot löytyvät sivulta;
https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/vaalit/

Sairastuminen tai karanteeni ennakkoäänestysaikana 26.5.–8.6.2021
Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon. Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä.

Jos olet tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, et saa tulla ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä, mikäli äänestys voidaan suorittaa turvallisesti esim. kotisi pihalla tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Karanteenissa tai eristyksessä vaalipäivänä 13.6.2021
Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa. Jos tiedät olevasi vaalipäivänä tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä Lohjan kaupungin keskusvaalilautakunnan henkilöstöön.

Äänestämällä kuntavaaleissa vaikutat kaupungin päätöksentekoon
Kuntavaaleissa valitaan Lohjan kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua ja näille varajäsenet neljäksi vuodeksi. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/

Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025. Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi.

Ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat Lohjan kaupungissa 26.5.–8.6.2021; https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/vaalit/kuntavaalit-2021-lohjan-kaupungissa/

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat äänestysalueittain:
https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/vaalit/kuntavaalit-2021-lohjan-kaupungissa/

Ehdokasnumerot Lohjan kuntavaaleissa 2021; https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/vaalit/kuntavaalien-2021-ehdokasasettelu-ja-vaaliasiakirjojen-toimittaminen/

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This