Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle Lohjalla 

Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti ajalla 10.1.–26.1.2024.

Vuonna 2017 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään ilmoittautumisohjeet 10.1.2024 Wilma-viestillä. Muualla kuin Lohjan kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajille postitetaan kotiin ilmoittautumiskirje viikolla 1, jos kirjettä ei ole tullut 13.1.2024 mennessä otathan yhteyttä lähikouluun.

Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet löytyvät Lohjan sivuilta.

Lisätietoja antaa perusopetusjohtaja Liisa Saarniniemi, p. 044 374 3740.

Koulukuljetukseen hakeminen

Koulukuljetushakemukset tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman koulukuljetuslomakkeella. Lomake löytyy kohdasta hakemukset ja päätökset. Lisätietoja saa Wilma-viestillä koulukuljetukset yksiköstä tai omalta lähikoululta.

Esiopetuskuljetusta haetaan Wilman koulukuljetuslomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomake löytyy kohdasta hakemukset ja päätökset.

Lisätietoa saa Wilma-viestillä koulukuljetukset yksiköstä tai osoitteesta varhaiskasvatus@lohja.fi.

Esiopetus- ja koulukuljetusten periaatteet löytyvät Lohjan verkkosivuilta. 

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa järjestetään lähikoulujaon mukaan alueittain. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Mikäli hakijoita toimintaan on enemmän kuin mitä voidaan ottaa, paikat täytetään arpomalla. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana. 

Koulumatkaetuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoiminnasta kotiin. Jalavan erityisluokkien oppilaille järjestetään yhteiskuljetus kotiin klo 16. Lisätietoja löytyy iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta.

Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Hakuaika alkaa 10.1.2024 ja päättyy 15.3.2024. Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa perusopetusjohtaja Liisa Saarniniemi tai suunnittelija Paula Vireä-Aihio.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2024–2025

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 1.-16.2.2024.
Esiopetusta tarjotaan 4 t/pv ajalla 8.8.2024 – 30.5.2025 päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikoja.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Wilman kautta. Muualla kuin Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille postitetaan kotiin infokirje esiopetukseen ilmoittautumisesta tammikuun lopulla. Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta löytyy Lohjan kaupungin verkkosivuilta.

Wilman kautta haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.

Lisätietoja antaa palveluohjaaja Noora Ehrström, noora.ehrstrom@lohja.fi,  p. 044 374 5266

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This