Anmälan till grundskolans första klass i Lojo

Anmälan till skolan lämnas in via Wilma elektroniskt under tiden 10.–26.1.2024.

Vårdnadshavarna till barn födda år 2017 eller tidigare får anmälningsanvisningar 10.1.2024 i ett Wilma-meddelande. Till vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än Lojo stad skickas ett anmälningsbrev vecka 1. Om ni inte fått något brev före 13.1.2024, kontakta närskolan.

Skolplatsen bestäms i första hand på basis av bostadsområde. Det är möjligt att söka även till en annan skola än till den egna närskolan. Principerna för elevantagning i andra hand finns på Lojo stads webbplats

 Mer information ges av direktör för den grundläggande utbildningen Liisa Saarniniemi, p. 044 374 3740

Ansökan om skoltransport

Ansökan om skoltransport lämnas in i samband med anmälan på en skoltransportblankett i Wilma. Blanketten finns under punkten ansökningar och beslut. Man får mer information från logistikenheten eller den egna närskolan genom ett Wilma-meddelande.

De som behöver transport till förskoleundervisningen får Wilma-koder för att kunna ansöka om transport på adressen varhaiskasvatus@lohja.fi.

Principerna för transport till förskola och skola finns på Lojo stads webbplats 

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan samt för elever i specialundervisning i alla årskurser ordnas områdesspecifikt enligt indelningen i närskolor. Var verksamheten ordnas fastställs utgående från det totala behovet. Om antalet sökande till verksamheten är fler än vad man kan ta emot fylls platserna genom lottdragning. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 12.00–17.00 på skoldagar. 

Skoltransport enligt skolreseförmånen ordnas inte till hemmet från skolelevernas eftermiddagsverksamhet. En gemensam transport hem ordnas kl. 16 för elever i specialskolan Jalava. Mer information om verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Ansökningstiden börjar 10.1.2024 och slutar 15.3.2024  kl. 14. De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma före utgången av april.

Mer information ges av direktören för grundläggande utbildning Liisa Saarniniemi och planerare Paula Vireä-Aho.

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2024–2025

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under tiden 1.-16.2.2024
Undervisning erbjuds 4 h/dag under tiden 8.8.2024 – 30.5.2025 i daghem och förskolegrupper vid skolorna. Förskoleundervisningen följer skolornas tider för lov.

Anmälan ska i regel lämnas in på elektronisk väg via Wilma. Mer information om anmälan till förskoleundervisningen finns på Lojo stads webbplats. Genom Wilma kan man även ansöka om småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.

Mer information ges av direktör för småbarnspedagogik  Anu Koivumäki, p. 044 369 1290.

Relaterade nyheter:

Share This