Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Familjecentret / Familjerådgivning

INVÅNARE

Familjerådgivning


Familjerådgivningen är till för familjer med barn och unga i åldern 0–17 år och familjer som väntar barn. Familjerådgivningen erbjuder stöd i frågor om uppfostran och barnets utveckling, föräldraskapet, parrelationen och familjelivet i allmänhet. På familjerådgivningen arbetar man tillsammans med familjen genom samtal i syfte att hitta lösningar som passar familjen i fråga. Fokus ligger på att stöda den positiva interaktionen och resurserna inom familjen.
Man behöver inte remiss till familjerådgivningen. Servicen är avgiftsfri, frivillig och konfidentiell.
Man kan söka sig till familjerådgivningen till exempel när

Familjerådgivningen är en service enligt socialvårdslagen som tillhandahåller rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor i syfte att stöda barnens, de ungas och familjernas välfärd. Familjerådgivningen är dels förebyggande service, dels mentalvårdsservice på basnivå för barn och unga personer. Om det behövs kan en bedömning av barnets eller den unga personens situation göras tillsammans med familjerådgivningens konsulterande barnpsykiater. I första hand ges familjerådgivning i form vårdrelaterade besök som klienten gör under en kort period. Den specialiserade sjukvården svarar för mentalvårdsservicen till barn och unga med allvarligare symtom eller som behöver en längre vårdkontakt.
Familjerådgivningen har familjerådgivare, familjeterapeuter, psykologer, en konsulterande barnpsykiater och en byråsekreterare. Om familjen samtycker samarbetar familjerådgivningen vid behov med olika nätverk. Samarbetsparterna kan även konsultera familjerådgivningens anställda.
Familjerådgivningens tjänster är en del av Lojo stads familjecenterverksamhet. Tjänster som erbjuds familjen kan planeras tillsammans med de andra aktörerna vid familjecentret. Utöver familjerådgivningen erbjuder följande enheter tjänster vid familjecentret 

 

Föräldrar kan få rådgivning och handledning via familjerådgivningen och även här anmäla sig till familjerådgivning. Familjerådgivningen betjänar även olika samarbetsparter. Vid övriga tider eller om telefonen är upptagen kan man skicka ett sms till samma nummer med sitt namn och telefonnummer och be att rådgivningen tar kontakt. Rådgivningen försöker svara inom några dagar. Klienter kan avboka tider och be om att bli uppringd hos den egna rådgivaren eller på familjerådgivningens byrå.


BARN I ÅLDERN 0-12 ÅR OCH DERAS FAMILJER:
RÅDGIVNING, HANDLEDNING OCH ATT ANMÄLA SIG SOM KUND

Måndagar, tisdagar och torsdagar klo. 10-11, tfn 044 369 1288


UNGA I ÅLDERN 13–17 ÅR OCH DERAS FAMILJER:
RÅDGIVING, HANDLEDNING OCH ATT ANMÄLA SIG SOM KUN
Måndagar, onsdagar klo. 12-13, tfn 044 369 1299


FRÅGOR OCH BEGÄRAN OM KONTAKT
Erika Streng, byråsekreterare, tfn 019 369 1277


ADMINISTRATIVA FÖRFRÅGNINGAR
Jaana Tuomi-Karén, ledande familjerådgivare, tfn 044 369 1283


BARN I ÅLDERN 0–6 ÅR OCH DERAS FAMILJER
Katja Laine, psykolog, tfn 044 369 1281
Tellervo Niskanen, familjerådgivare, tfn 044 369 1279
Laura Cantell, familjerådgivare, tfn 044 369 1280


BARN I ÅLDERN 7–12 ÅR OCH DERAS FAMILJER
Maarit Virkkunen, psykolog, tfn 044 369 1107
Karoliina Råman, psykolog, tfn 044 369 1284
Siiri Helenius, psykolog, tfn 044 369 1282
Risto Kääriäinen, familjerådgivare, tfn 044 369 1289
Ira Nikkanen, familjerådgivare, tfn 044 369 1291
Kristiina Janhunen, familjerådgivare, tfn 044 369 1276


UNGA I ÅLDERN 13–17 ÅR OCH DERAS FAMILJER
Rådgivningen för unga och deras familjer har mottagning på Ungdomscentralen (Harjula),

Kullervogatan 7, 08100 Lojo.

Heidi Tuurinkoski-Ekman, psykolog, tfn 044 369 1287
Marja-Leena Ruotsalainen, familjerådgivare, tfn 044 369 1106

Kontaktinformation

FAMILJERÅDGIVNINGEN
Kalevagatan 4, 2:e våningen
08100 LOJO


Barn i åldern 0-12 år och deras familjer:
Rådgivning, handledning
och anmälning

må, ti, to 10.00 - 11.00
tfn 044 369 1288


UNGAFAMILJERÅDGIVNINGEN
Kullervogatan 7
08100 LOJO

Ungå i aldern 13-17 år och deras familjer:
Rådgivning, handledning
och anmälning

må, on 12.00 - 13.00
tfn 044 369 1299

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Familjecentret / Familjerådgivning
Upp