Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Begäran om omprövning av felparkeringsavgift

INVÅNARE

Begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, har du rätt att skriftligen begära omprövning av parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet om felparkeringsavgiften fästes på fordonet eller delgavs på något annat sätt.

Föraren ska i regel själv begära omprövning av beslutet om felparkeringsavgift. Om beslutet har delgivits per brev till hemadressen, ska omprövningsbegäran lämnas in av den innehavare eller ägare som är införd i fordonsregistret (som oftast även har varit förare). En minderårigs talan förs av en intressebevakare, vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, d.v.s. begäran om omprövning lämnas in av denna (varvid punkten för den som begär omprövning fylls i med den minderårigas namn c/o vårdnadshavarens namn).

Begäran om omprövning kan lämnas in antingen på en blankett för begäran eller fritt formulerad. En fritt formulerad begäran ska innehålla en beskrivning av händelseförloppet och sökandes yrkanden, men också ärendenummer, dag för felparkering, bilregisternummer och egna kontaktuppgifter (namn, telefon och hemadress för postning av beslutet). Begäran kan lämnas in till parkeringsövervakningen per post, fax eller e-post. Kopior av alla dokument som den som begär omprövning vill åberopa ska bifogas begäran.

Blankett för ifyllning och utskrift av omprövingsbegäran

Begäran om omprövning kan också lämnas in genom ett personligt besök på Lojo stads kundservicecenter (stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo).

Fotografering av felparkerade fordon

Parkeringsövervakarna tar bilder av felparkerade fordon för eventuella tilläggsutredningar. Beslutet om felparkeringsavgiften innehåller en anteckning om fotograferingen.

Enligt dataombudsmannen bryter inte fotografier som parkeringsövervakarna tar av felparkerade fordon mot bestämmelserna om integritetsskydd.

 

Kontaktinformation

PARKERINGSÖVERVAKNING
PB 71
08101 LOJO

Kundservicecentret
Entréhallen i stadshuset Monkola
Karstuvägen 4, 08100 LOJO
tel. 019 369 4300, 369 4255
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må – to 8–16
fr 8–15

Parkeringsövervakning
tel. 019 369 4312
fax 019 369 4326
pysakoinninvalvonta(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Begäran om omprövning av felparkeringsavgift
Upp