Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Buller / Anmälningsskyldighet vid verksamhet som orsakar buller

INVÅNARE

Anmälningsskyldighet vid verksamhet som orsakar buller

I Lojo stad ska anmälan göras on tillfälliga arbeten och evenemang av följande slag:

1. Byggande, reparation, underhåll eller motsvarande tillfälligt arbete, då det är fråga om:

2. Tillfälligt evenemang, då det är fråga om:

Anmälan behöver emellertid inte göras om sådant tillfälligt evenemang, där platsen anvisas för syftet i fråga i detaljplanen eller om verksamheten har godkänts i miljötillstånd/placeringstillstånd.


 

3. Ledande miljöinspektören kan kräva anmälan också om andra tillfälliga evenemang och arbeten, om de orsakar särskilt störande buller i den närmaste omgivningen.

Här följer exempel på evenemang som inte enligt anvisningarna ovan kräver anmälan:

Också i exempelfallen ovan kan ledande miljöinspektören ändå kräva anmälan, om verksamheten orsakar särskilt störande buller i närområdet.

Anvisningar om bulleranmälan

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Miljöhälsa / Buller / Anmälningsskyldighet vid verksamhet som orsakar buller
Upp