Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Hälsostationer / Klientavgifter / Avgiftstak för klientavgifter

INVÅNARE

Avgiftstak

Gränsnivån för patientbetalningarna är 691 €. Uppföljningsperioden är ett kalenderår.

De avgifter som omfattas av avgiftstaket följs upp under kalenderåret. Om det sammanlagda beloppet under kalenderåret överskrider 691 euro, är den service som omfattas av avgiftstaket avgiftsfri resten av kalenderåret. För kortvarig anstaltsvård debiteras emellertid en avgift på 19,20 euro per vårddag. Då avgiftstaket fastställs beaktas minderåriga barn i familjen enligt vårdnadshavarnas val då eurobeloppet för den ena beräknas. Avgifterna kan vara räkningar som betalats kontant eller via bank.

Vid uppföljningen av avgifter som omfattas av avgiftstaket beaktas följande avgifter:

 

Avgifter för vård som skall ersättas enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, militärskadelagen (dvs. lagen om skada, ådragen i militärtjänst), trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller någon motsvarande tidigare lag, ökar inte det totala avgiftsbeloppet. Likaså faller avgifter för vilka utkomststöd har beviljats, utanför avgiftstaket. Alla avgifter för läkarintyg skall också lämnas obeaktade då avgifter som omfattas av avgiftstaket räknas ihop.

Mera information i ärenden som gäller avgiftstaket får man på hälsocentralen i Lojo

klientfakturering, tfn 019 369 2333 eller
socialarbetaren 044 374 0009 eller 044 374 2839

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Hälsostationer / Klientavgifter / Avgiftstak för klientavgifter
Upp