Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Avfall och återvinning / Längre intervall för tömning av sopkärl

INVÅNARE

Längre intervaller i sophämtningen

I den ordnade avfallstransporten skall kärlet för blandavfall tömmas åtminstone med två veckors intervaller. Vid separat insamling av bioavfall skall ett kärl som står på marken tömmas med en veckas intervaller och ett kärl som är nedsänkt i marken en gång i månaden. Om fastigheten komposterar matavfall i en ändamålsenlig värmeisolerad komposteringsbehållare, kan kärlet för blandsopor tömmas med fyra veckors intervaller på basis av anmälan till Lojo stad. Om avfallsmängden annars är ovanligt liten och komposteringen av matavfall ändamålsenlig, kan man ansöka om längre intervaller i sophämtningen. Blanketter finns på stadshuset i Lojo (Karstuvägen 4, 08100 LOJO).

Mera information: förvaltningschef Raija Rönkä-Nieminen, tfn 044 374 0043 eller per e-post raija.ronka-nieminen(a)lohja.fi

Befrielse från avfallshangtering

Avfallslagen ändrades den 1 september 2004 så att kommunen inte längre kan bevilja befrielse från ordnad avfallstransport.

Avfallslagen 11 § (4.6.2004/452)
Anslutning till ordnad avfallstransport
En avfallsinnehavare skall ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området. Avfallsinnehavaren skall föra avfallet till ett sopkärl eller en insamlingsplats som hör till den ordnade avfallstransporten, med undantag för avfall som avfallsinnehavaren i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna återvinner eller behandlar själv.

Ansökan om längre intervaller i sophämtningen

Du är här:  INVÅNARE / Miljö och natur / Avfall och återvinning / Längre intervall för tömning av sopkärl
Upp