La 15.00 +5 °C, Pilvistä, ja poutaa, s 7 m/s.
Su 14.00 +8 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, sw 7 m/s.
Ma 14.00 +11 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, sw 8 m/s.
Lördag 25.10.2014
Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Planläggning / Planläggningsöversikt

INVÅNARE

Planläggningsöversikt 2014  (på finska)


Kommunen ska minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och som inte är av ringa betydelse (planläggningsöversikt). I den redogörs kortfattat för planärendena och deras beredningsfaser samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.
Information om planläggningsöversikten ska ges på ett ändamålsenligt sätt.

I Lojo stad upprättas planläggningsöversikten i början av året och den publiceras i tidningen Länsi-Uusimaa. Planläggningsöversikten finns att få på kundservicecentret i Monkola ända tills den följande översikten publiceras.

Förfrågningar besvaras på planläggningsväsendet.

Kontaktinformation

STADSPLANERINGSCENTRET
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Karstuvägen 4, 4 vån.
08100 LOJO

Växeln (019) 3690
Fax (019) 369 4406

E-postadress
kaupunkisuunnittelukeskus.kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må, on, to 9–16
ti 9–17, fr 9–15

Du är här:  INVÅNARE / Planer och byggande / Planläggning / Planläggningsöversikt
Upp