La 14.00 -3 °C, Puolipilvistä ja poutaa, nw 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ajoittaista lumisadetta, sw 5 m/s.
Lördag 17.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar

INVÅNARE

Enskilda vägar

Lojo stads organisation förnyas. Tekniska nämndens sektion för enskilda vägar fortsätter sin verksamhet till och med 31.5.2017. Från och med 1.6.2017 fungerar tillståndssektionen vid attraktionskraftsnämnden - ett organ i den nya organisationen - som Lojo stads lagstadgade väglag.

En omarbetning av lagen om enskilda vägar är under beredning. Målet är att minska på kommunernas uppgifter. I lagreformen föreslås bland annat att vägförrättningarna centraliseras till Lantmäteriverket.  Om lagreformen blir klar inom den beräknade tidsramen blir kommunerna från och med 31.12.2017 av med de lagstadgade uppgifter som gäller enskilda vägar.

Lojo stad kommer att fokusera på att ta hand om lagstadgade frågor som gäller enskilda vägar. För förrättningsärenden ansvarar stadsgeodet Tapio Ruutiainen, tfn 044 3743793.

Man kommer att fortsätta med att bevilja prövningsbaserade bidrag för underhåll, ombyggnad och maskinservice. Om ansökan om bidrag informeras i början av år 2017.
Rådgivningstjänsten för frågor som gäller enskilda vägar har ändrats. I frågor som gäller enskilda vägar kan ni kontakta vägdisponenter som är verksamma inom Vägföreningen i Finland rf:s område eller Vägföreningen i Finland rf.
 
Vägföreningen är en riksomfattande intressebevakare och handledare när det gäller enskilda vägar och väglag för enskilda vägar. Vägföreningens byrå ger rådgivning för medlemmarna. Alla väglag kan använda sig av föreningens utbildnings- och publiceringstjänster och andra tjänster.
 
De väglag som inte är medlemmar i Vägföreningen i Finland rf kan vända sig t.ex. till den närmaste vägdisponenten för råd. Inom Lojoområdet finns följande vägdisponenter:
Mika Eronen, tfn 044 54109200
Raija Heikkilä, tfn 050 3137213
Pirkko Kaskinen, tfn 050 5225311
 
Vägdisponenterna är privatföretagare så åtminstone mer omfattande utredningar och andra uppdrag är avgiftsbelagda.
 
Sakkunnigrådgivning ges dessutom på rådgivningstelefonen för frågor om enskilda vägar.
RÅDGIVNINGSTELEFON FÖR FRÅGOR OM ENSKILDA VÄGAR 0200 345 20
Vem som helst kan ringa till rådgivningen och få svar om frågor om enskilda vägar. En sakkunnig svarar på frågor vardagar kl. 9–18. Samtalet kostar 0,92 euro/min. + lsa.

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Enskilda vägar
Upp