Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Att ansöka om dagvård

INVÅNARE

Att ansöka om dagvård

Ansökan om dagvård lämnas in elektroniskt eller på en blankett som kan återlämnas till närmaste daghem. Ansökningsblanketter finns på daghemmen, på Lojo stads kundservicecenter, adr. Karstuvägen 4 samt på välfärdshuset, adr. Fabriksgatan 26.

Elektronisk ansökan om dagvård A

Anmälan till förskoleundervisningen

Ansökan om dagvård ska lämnas in senast 4 månader innan barnet behöver en dagvårdsplats.
Vårdplatsen ordnas inom två veckor om en arbetslös arbetsökande blir sysselsatt eller plötsligt får en studieplats.

Från och med 1.8.12016 har varje barn rätt att få 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.

På grund av det stöd barnet behöver eller familjesituationen kan omfattningen vara mer än 20 timmar.

Då vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar erbjuds varje barn småbarnspedagogik enligt familjens behov.

Som alternativ till dagvård kan familjen välja klubbverksamhet som ordnas i klubben Pihlajat som verkar i Lintulan päiväkoti.

Som ett avgiftsfritt alternativ kan familjen välja verksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken.

Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan om dagvård. (När vi handlägger ansökningar som inkommit utan uppgifter om vårdnadshavarens arbete eller studier erbjuder vi vård 20 timmar i veckan (begränsning av den subjektiva rätten till dagvård från och med 1.8.2016).

Om du utöver förskoleundervisning ansöker om dagvård ange vid punkten mer information omfattningen av behovet av dagvård genom att välja bland alternativen nedan:

Förskoleundervisningen 4 t/dag är avgiftsfri. Om barnet utöver förskoleundervisning behöver dagvård är alternativen följande:
- 1–2 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 20 % av avgiften för heldagsvård
- 2-3 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 40 % av avgiften för heldagsvård
- 3-4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 60 % av avgiften för heldagsvård
- mer än 4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 80 % av avgiften för heldagsvård.

Under skolloven, då ingen förskoleundervisning ges, faktureras heldagsavgift om barnet deltar i dagvården hela dagen.

Dagvårdsbeslutet sänds per post till hemadressen. När du har fått dagvårdsbeslutet, ska platsen tas emot eller avbeställas skriftligt antingen på en blankett som bifogats beslutet eller genom att använda länken nedan. Meddelandet ska lämnas inom 14 dagar efter det delgivningsdatum som anges i placeringsbeslutet.  Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan om dagvård.

https://www.webropolsurveys.com/S/63E0232A83C88ABE.par

Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 9.10.1992/912 25 §

25 § Avgift för outnyttjade tjänster som inte avbeställts (22.12.1993/1386)

Om inte föräldrarna till ett barn tar emot en dagvårdsplats som på ansökan har beviljats barnet och om inte dagvårdsplatsen har avbeställts förrän vårdförhållandet på basis av kommunens beslut börjar, kan hos barnets föräldrar uppbäras hälften av den månadsavgift som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (18.4.1997/343)

Observera att kommunen meddelar Fpa automatiskt när beslut om barnets dagvård fattas.  Denna information avslutar utbetalningen av ett eventuellt hemvårdsstöd. Av denna anledning är det också önskvärt att du anger i ansökan det exakta startdatumet för vården.  Barnet får bekanta sig med dagvårdstället med sin förälder före den startdag för dagvården som framgår av beslutet. Barnet kan stanna på vårdstället utan vårdnadshavare först den dag då dagvården börjar. Dagen framgår av beslutet.

Servicehandledaren ger råd och handledning i frågor som gäller kommunala och privata tjänster inom småbarnspedagogiken.

Servicehandledare Noora Ehrström
044-3745266

noora.ehrstrom@lohja.fi

 

Kontaktinformation

SMÅBARNSFOSTRAN
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola

Växeln *019 3690

E-postadress

kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Att ansöka om dagvård
Upp