La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Mentalhälsovård- och missbrukarservice

INVÅNARE

Mentalvård- och missbrukarservice

Aktuellt

Man får hjälp i problem som gäller den mentala hälsan och missbrukarproblem av flera olika yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På hälsocentralen erbjuder läkare, sjukskötare, psykologer och sjukskötare med psykiatrisk inriktning, socialarbetaren med ansvar för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, rusmedelshandledare samt vid behov den specialiserade sjukvården hjälp för personer i alla åldrar som har problem av något slag.  Det finns också specialservice som riktar sig till olika åldersgrupper.

Mentalvård

Familjerådgivningen  betjänar barn och unga på 0–17 år och deras familjer. Arbetslaget vid familjerådgivningen består av familjerådgivare och psykologer, som också samarbetar med läkaren. Du kan boka tid på familjerådgivningen utan remiss. Vid behov ger familjerådgivningen remiss till barnpsykiatriska undersökningar. Också mödra- och barnrådgivningen hjälper i ärenden som berör småbarn och deras föräldrar.

Man kan vända sig till skolpsykologen om man oroar sig för något som gäller barnets skolgång. Lojo har egna skolpsykologer. Också skolhälsovårdarna hjälper och stöder i problem som gäller barn i skolåldern.

Lojo hälsovårdscentral kan för närvarande inte erbjuda psykologtjänster.

Du kan söka dig till mottagningen hos en sjukskötare med psykiatrisk inriktning om du oroar dig över hur du själv eller en närstående orkar eller annars mår. Sjukskötarna med psykiatrisk inriktning stöder också de anhöriga till personer med störningar i den mentala hälsan.

Socialarbetare Päivyt Makkonen, tfn 044 369 1295, mån - fre kl. 9 - 10, sköter om boendeservicen för klienter inom mentalvårdsrehabiliteringen och som är i behov av boendeservice och är över 18 år fylld. Hon är också kontaktperson
vid beviljande av plats för Lojo stads invånare vid Rehabiliteringshemmet Männikkö som är avsett för rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

Behöver du mentalt stöd? -  Lär dig känna dina egna reaktioner

Mentalt stöd i krissituationer/FRK

Föreningen för Mental Hälsa i Finland, riksomfattande kristelefon

KOHO 2010 - 2015 slutrapporten (på finska)

Missbrukarservice

Du kan kontakta rusmedelspolikliniken om du eller någon som står dig nära har problem med
alkohol, mediciner, droger eller andra rusmedel eller om du lider av spelberoende.
Du behöver inte någon remiss.

Helppi är avsedd för drogmissbrukare samt deras anhöriga.

Stödbostäderna i Paloniemi är avsedda för personer med rusmedelsproblem som
förbinder sig till nykterhet. Kontakt via rusmedelspolikliniken tfn 019 369 2260.

Tilläggsuppgifter om missbrukarservicen fås av servicechefen tfn 044 369 2263.

Professionell hjälp och information om droger 24 h/dygn

Helsingfors Diakonissanstalt upprätthåller en riksomfattande drogrådgivning i Finland. Frågorna till rådgivningen besvaras av social- och hälsovårdare som är insatta i drogproblematiken. Rådgivningen är avsedd både för drogmissbrukare och deras anhöriga och för yrkesfolk som i sitt arbete möter drogmissbrukare. Rådgivningsklienterna får vara anonyma.

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Mentalhälsovård- och missbrukarservice
Upp