Su 15.00 +5 °C, Pilvistä, ja poutaa, se 6 m/s.
Ma 15.00 +4 °C, Pilvistä, ja poutaa, se 5 m/s.
Ti 15.00 +1 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, e 4 m/s.
Söndag 23.10.2016
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Diabetesrådgivning

INVÅNARE

Diabetesrådgivning

Hälsostationerna ger vårdhandledning för förebyggande och egenvård av diabetes. Mottagningen har hela befolkningen som målgrupp, men vårdansvaret är främst inriktat på den vuxna befolkningen. Barndiabetiker vårdas på sjukhusen i Lojo, Jorv eller Ekenäs.

Vid misstanke om diabetes kan du göra ett risktest. Om det ger mer än 12 poäng, bör du kontakta hälsorådgivningen för vuxna. Om du nyligen har konstaterats ha diabetes och inte har varit hos diabetsskötaren tidigare, bör du kontakta diabetesskötaren i ditt eget distrikt. Om du har välinställd diabetes som du kan sköta med metaforminbehandling (Metformin, Glucophage, Diformin retard, Metforem) och ditt Hba1c-värde är under 7 %, dvs. 58 mmol/mol, sköter en sjukskötare på din egen hälsostation om skötarkontrollerna.

Som diabetiker har du rätt att få vårdtillbehör enligt din vårdplan på tillbehörsutdelningen. Besöken hos diabetesskötaren avtalas efter det individuella behovet. Besök hos diabetesskötaren är avgiftsbelagda. (9,60 euro/besök, högst 5 gånger/år, gäller upp till avgiftstaket). Det första besöket hos diabetesskötaren är avgiftsfritt.

Mottagningarna har tidsbokning.

Diabetesskötare i arbete

Tidsbokning och rådgivning

Tidsbokning och rådgivning på diabetesmottagningarna:

Diabetesskötare Päivi Juselius, tar emot på Ojamogatan 36, 08100 LOJO, tfn 019 369 2356 mån–fre kl. 12–13.
 
Diabetesskötare Satu Vuorikkinen, tar emot på Tallåsgränden 3 A, 08500 LOJO, tfn 019 369 2358 mån–fre kl. 12–13. (från 28.10.2016 Ojamogatan 36, 08100 LOJO)

Diabetesvårdare Minna Westerlund, tar emot på Virkbyvägen 7, 08700 LOJO (må, ti och to). Ojamogatan 36, 08100 LOHJA (onsdag). Tfn 044 369 2515 mån–tor kl. 12–13. (från 31.10.2016 Ojamogatan 36, 08100 LOJO)

Hälsovårdare Pirjo Kaila tar emot på Sammatti och Karislojo hälsostationer, tfn 019 369 3740/Sammatti och 019 369 3730/Karislojo.

Hälsovårdare Pirjo Kaila tar emot på Pusulas hälsostation, tfn 019 369 3428 mån–fre kl. 12–13.

Patienter i Virkbyområdet och Tallbackaområdet kan kontakta diabetesskötaren Minna Westerlund, tfn 044 369 2515 mån–tor kl. 12–13.

Diabetesskötaren har avgiftsfri kvällsmottagning utan tidsbokning varannan måndag (jämna veckor) kl. 16–18.
Kvällsmottagningen utan tidsbokning är avsedd för korta ärenden på ca 10–15 minuter. Sådana är exempelvis uppföjlning av blodsockerbalansen, svårigheter med vårdartiklarna och patientens behov av att justera vårdplanen i övrigt. Tiden är inte avsedd för handledning. Om du vill boka en tid för handledning, ska du göra det separat liksom tidigare.

Mer information om diabetes

www.diabetes.fi
Det elektroniska egenvårdsbiblioteket

Kontaktinformation

KARISLOJO HÄLSOSTATION
Tallaantie 4
09120 KARISLOJO

PUSULA HÄLSOSTATION
Arvelankuja 1
03850 PUSULA

SAMMATTI HÄLSOSTATION
Kalevalantie 2 B
09220 SAMMATTI


Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Diabetesrådgivning
Upp