Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustukset

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustukset 2021

 

Haettavissa 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.

HUOM! 15.3.2021 julkistetun Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Kokouksessa tulee noudattaa laissa säädettyjä hygieniavaatimuksia ja järjestäjän tulee selvittää tuleeko lähikontaktit pystyä tosiasiallisesti välttämään. Esimerkiksi sääntömääräinen kevätkokous on mahdollista järjestää, jos mainitut asiat toteutuvat. Voimassa olevien rajoituksen ulkopuolella ovat siis vain sääntömääräiset kokoukset. Sääntömääräistä kevätkokousta edeltävä hallituksen kokous kuuluu edelleen rajoituksen piiriin eikä sitä siis voida järjestää paikan päällä. Edelleen on suositeltavaa järjestää kaikki mahdolliset kokoukset etäyhteyksin. (päivitetty 17.3.2021)

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen johdosta toiminta-avustushakemuksen voi palauttaa ilman vuosikokouksen hyväksyntää edellyttämää aineistoa. Aineisto tulee toimittaa kaupungille vuosikokouksen jälkeen sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lohja.fi tai kirjepostilla osoitteella Lohjan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset, PL 71, 08101 LOHJA tai palauttamalla Monkolan asiakaspalvelukeskukseen.
Avustukset käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan 26.5.2021 kokouksessa. Avustusten maksatukseen sisällytettäneen ehto, että avustus maksetaan vuosikokousasiakirjoja vastaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toiminta-avustusten myöntämisperusteet sekä strategiset painopistealueet kokouksessaan 3.3.2021. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan yhdistyksen säännöissä ilmoitetun toiminnan vastaavuus Hyvinvointi-toimialan strategisiin painopistealueisiin.Strategiset painopistealueet ovat Hyvinvointi-toimialan toimenpideohjelman mukaisesti 2018-2025 seuraavat:
• Asukaslähtöisyys ja asukkaiden osallisuus
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Syrjäytymisen ehkäisy

Hakulomake vuoden 2021 avustuksen hakemiseksi on kolmatta kertaa sähköinen Webropol -hakulomake  ja täytettävissä suomeksi tai ruotsiksi. Hakemuksen voi täyttää osissa, tosin vain järjestyksessä sivu kerrallaan, ja palata myöhemmin jatkamaan hakemuksen täyttämistä ohjelman sähköpostiin lähettämästä linkistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet 2021 (pdf)
Av social- och hälsovårdsnämnden fastställda grunder för beviljande av verksamhetsunderstöd 2021(pdf)
Hakulomake Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustukset 2021 (pdf)
Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2021  (pdf)

Lisätietoja ja apua hakemuksen täyttämiseen antaa tarvittaessa:
• hallintoasiantuntija Katja Erätuli-Keskinen p. 044 369 1216, katja.eratuli-keskinen@lohja.fi (på finska)

3.3.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta