Uusia rajoituksia ja suosituksia Lohjalle sekä muutoksia Lohjan kaupungin palveluihin ajalle 30.11. – 18.12.2020

Lohjan kaupunki ottaa käyttöön uusia rajoituksia kaupungin palveluihin sekä antaa leviämisvaiheen suosituksia väestölle ja toiminnanharjoittajille.

Koronatilanne Lohjalla on pysynyt rauhallisena. Tilanne Uudenmaan alueella on kuitenkin heikentynyt nopeassa aikataulussa ja siitä johtuen on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) esittänyt koko Uudenmaan alueen siirtymistä koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia, myös Lohjaa, ottamaan käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet. Toimenpiteiden tavoitteena on hillitä epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhkaa ja näin turvata väestön hyvinvointi sekä terveydenhuollon selviytyminen kasvavista potilasmääristä.

Lohjan kaupunki ottaa käyttöön uusia rajoituksia kaupungin palveluihin sekä antaa leviämisvaiheen suosituksia väestölle ja toiminnanharjoittajille.


Rajoituksia ja muutoksia Lohjan kaupungin palveluihin

1. Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat sulkeutuvat aikuisten liikunnalta

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit ovat suljettuina 30.11.-18.12.2020. Tällä aikavälillä tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan. Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Tämänhetkisen tiedon mukaan sisäliikuntapaikat avataan jälleen 19.12.2020 vallitsevien rajoitusten mukaisesti. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Kaikki yli 18 -vuotiaiden ohjattu liikunta keskeytetään toistaiseksi.

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.

2. Lohjan kaupungin toisen asteen oppilaat etäopetukseen

Lohjan kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti seuraavasti:

  • Lukiot ja Hiiden opisto siirtyvät etäopetukseen, pois lukien välttämätön lähiopetus.
  • Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen aikuisten yksilö- ja ryhmäopetuksen osalta.

Oppilaitokset tiedottavat muutoksista tarkemmin omissa kanavissaan sekä suoraan asiakkailleen.

Lohjan kaupunki suosittelee myös muille toisen asteen koulutuksen järjestäjille, että opetuksessa siirrytään etäopetukseen, pois lukien välttämätön lähiopetus.

3. Yleisötilaisuuksiin tulossa myös pian tiukennuksia

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto tulee alustavan tiedon mukaan tiukentamaan voimassa olevia määräyksiään koskien yleisötilaisuuksien järjestämistä. Lohjan kaupunki tiedottaa rajoituksista välittömästi Aluehallintoviraston määräyksen jälkeen.

Ennakkotietojen mukaan rajoitukset tulevat vaikuttamaan Tytyri Elämyskaivoksen, Lohjan Museon ja kirjastojen yleisötapahtumiin. Jo nyt voimassa olevat määräykset vaikuttivat Lohjan Teatterin, Lohjan kaupunginorkesterin ja Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston toimintaan. Tietoja tällä hetkellä voimassa olevista Etelä-Suomen Avi:n määräyksistä ja niiden vaikutuksista Lohjan teatterin, Lohjan kaupunginorkesterin ja Musiikkiopiston toimintaan löydät 23.11. julkaistusta tiedotteesta: Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote


Lohjan kaupungin suositukset leviämisvaiheeseen

1. Kasvomaskeja käytettävä vieläkin laajemmin

Lohjan kaupungin toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 15-vuotialle:

  • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
  • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
  • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
  • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
  • harrastustoiminnassa
  • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskia tai visiiriä.

2. Yksityistilaisuuksien järjestämistä tai niihin osallistumista ei suositella

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena muistotilaisuudet, joiden osalta suositellaan niiden toteuttamista pienimuotoisina alle kymmenen (10) henkilön tilaisuuksina.

3. Huolelliset turvatoimet toiminnanharjoittajien tiloissa

Lohjan kaupunki suosittaa toiminnanharjoittajia edelleen noudattamaan erityisen huolellisesti turvallisuustoimia koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Korkean tartuntariskin tiloina voidaan pitää erityisesti kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, uimahallien ja kylpylöiden allastiloja ja yleisiä saunoja ja niiden yhteydessä olevia pukuhuonetiloja, huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja ja sisäleikkipuistoja tai –paikkoja. Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

4. Tehostetut suojaustoimenpiteet käyttöön yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Lohjan kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan ja suosittelee myös yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia noudattamaan omassa toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta: Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

5. Etätyötä ja kasvomaskit työpaikoilla huolimatta turvavälien toteutumisesta

Lohjan kaupunki noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista: Valtakunnallinen suositus etätyön käytöstä osana koronavirusepidemian torjuntatoimenpiteitä

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.


Lohjan kaupunki valmistautuu tarvittavien laajempien rajoitustoimenpiteiden ja suositusten käyttöönottoon. Mahdollisten suositusten ja rajoitustoimenpiteiden laajentamisen tarvetta arvioidaan vähintään viikoittain.

Rajoitusten tarkoituksena on katkaista epidemian leviämisvaihe ja vähentää tarvetta rajoitustoimien jatkumiselle. Uusimmat tiedot Lohjaa koskevista suosituksista ja rajoituksista löydät osoitteesta lohja.fi/koronavirus. Jos sinulla on kysyttävää Lohjaa koskevista rajoituksista tai suosituksista, voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen koronaneuvonta@lohja.fi. Tehdään jokainen kaikkemme tämän toteutumiseksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This