Osallisuus vahvistaa hyvinvointia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä blogissa teemana tällä kertaa osallisuus ja osallistuminen.

Kädet yhdessä -osallisuus

Osallisuus vahvistaa hyvinvointia

Tunnetko kuuluvasi johonkin itsellesi merkitykselliseen yhteisöön kuten perheeseen, koulu-, työ- tai harrasteporukkaan? Ja koetko, että voit omalla toiminnallasi vaikuttaa tämän yhteisön sisällä sekä omiin että yhteisiin asioihin? Osallisuus tarkoittaa mukana olemista, tasavertaista ja luottamuksellista yhteenkuulumisen tunnetta sekä merkityksellistä vuorovaikutusta muiden kanssa. Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja oman elinympäristönsä toimintoihin ja palveluihin. Osallisuuden kokemuksella on vahva yhteys ihmisten kokemaan hyvinvointiin ja terveyteen ja siksi osallisuuden edistäminen onkin yksi keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Mahdollisuus koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin ovat jokaisen perusoikeuksia. Näiden oikeuksien toteutuminen luovat pohjan yhteiskunnassa osallisena olemiselle. Henkilökohtainen tunne osallisuudesta syntyy kuitenkin usein yhteisössä mukana olemisen kautta ja helpointa osallisuutta onkin vahvistaa niissä arjen toiminnoissa, missä ihmiset luonnollisesti toisiaan kohtaavat. Esimerkiksi koulut, työpaikat, harrastusseurat, järjestöt ja seurakunnat voivat olla tällaisia kohtaamispaikkoja. Osallisuutta voidaan edistää myös turvallisella, esteettömällä ja osallisuutta edistävällä elinympäristöllä ja mahdollistamalla erilaiset vapaa-ajantoiminnot, kuten harrastukset kaikille. Toisinaan erilaiset elämässä eteen tulevat haasteet ja vaikeudet, kuten työttömyys, yksinäisyys ja toimeentulo-ongelmat, voivat kuitenkin irrottaa ihmisen luontaisista yhteisöistään ja heikentää ihmisen kykyä ja voimavaroja olla aktiivinen toimija omassa elämässään. Tällöin osallisuuden kokemusta ei synny ja riskinä on yhteiskunnasta syrjäytyminen. Osallisuutta voidaan tällöin tukea esimerkiksi työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluilla.

Osallisuus on myös osa toimivaa demokratiaa. Esimerkiksi kunnan päätöksenteossa se tarkoittaa sitä, että äänioikeuttaan käyttäneet kuntalaiset ovat valinneet kunnan ylimmän päätöksentekoelimen eli kunnanvaltuuston. Äänestysprosenttia käytetäänkin yhtenä osallisuuden mittarina ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni tätä vaikuttamisen mahdollisuuttaan käyttäisi. Toki kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan muutoinkin kuin äänestämällä ja kuntalain mukaan kunnanvaltuuston yhtenä tehtävänä onkin pitää huolta monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Näin toimimalla voidaan lujittaa kuntalaisten osallisuuden kokemusta ja luottamusta päätöksentekoon sekä mahdollistaa kuntalaisten aktiivinen osallistuminen esimerkiksi kunnan palvelujen kehittämiseen. Kuntalaisten osallistaminen auttaa ymmärtämään kuntalaisten tarpeita ja tuottamaan tarpeita vastaavia palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti.

Lohjan kaupunki osallistaa kuntalaisia monin tavoin. Kaupunki järjestää mm. erilaisia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia sekä kuntalaisraateja. Esimerkiksi viime viikon torstaina 5.5.2022 kokoontui 5.–6. -luokkalaisista koostuva varttivaltuusto. Ohjelmassa oli tällä kertaa varttivaltuuston kyselytunti, jossa paikalla olleet viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastasivat varttivaltuuston heille esittämiin kysymyksiin. Tämän viikon tiistaina 10.5.2022 järjestetään Laurentius-salissa keskustelutilaisuus teemalla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Lohjalla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet ja siihen voi ottaa osaa myös etäyhteydellä tai käydä jättämässä kysymyksiä tai kommentteja jo etukäteen. Lisätietoa tilaisuudesta ja linkit sekä etäyhteyteen että kysymyslomakkeelle löydät kaupungin nettisivujen ajankohtaista artikkelista: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Lohjalla

Nuorten mielipiteitä halutaan selvittää myös uuden uimahallin suunnitteluun liittyvällä kyselyllä sekä maanantaina kesäkuun 13. päivä Harjulassa järjestettävän nuorille suunnatun tilaisuuden avulla. Lisätietoa sekä kyselyyn että tilaisuuteen liittyen julkaistaan lähempänä ajankohtaa Lohjan Liikuntakeskuksen ja kaupungin nettisivuilla sekä some-alustoilla.

Osallistuvat ihmiset edistävät siis parhaimmillaan sekä omaa hyvinvointiaan että luovat aktiivisina toimijoina edellytyksiä myös toimivalle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle ja kunnalle! Pyri löytämään itsellesi sopivia tapoja osallistua ja vaikuttaa – muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat!

Hyte-terkuin, Repolan Johanna

Ps. Kaupungin nettisivulta löydät lisätietoa siitä, miten sinä lohjalaisena voit vaikuttaa päätöksentekoon: Asioi ja vaikuta

Ps 2. Lisätietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä: lohja.fi/hyte

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This