Kaupunki ja hallinto

Hyvinvoinnin edistäminen – Hyte

Kesämaisema

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lohjalla

Vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Tästä suuresta muutoksesta huolimatta kunnille jäi edelleen merkittävä rooli ja vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Kunnan tulee strategisessa suunnittelussaan asettaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään sekä seurata kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä vuosittain kuntakohtaisesti sovituin mittarein. Kunnan eri toimialojen tulee tehdä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi yhteistyötä tulee tehdä kunnassa toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tämän vuoden alusta alkaen merkittävään rooliin nousee myös kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lohjalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä toimii Kaupungin johtoryhmä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaisesta kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä ja hyte-toiminnan kokonaisuutta valmistelee ja koordinoi määräaikainen erityisasiantuntija. Lapsiystävällinen kunta -toiminnan ja lasten ja nuorten hyte-työn koordinoinnista vastaa Sivistys-toimialalle sijoittuva erityisasiantuntija ja kulttuurihyvinvointitoiminnasta kulttuurituottaja. Ehkäisevän päihdetyön monialaisesta kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa Ehkäisevän päihdetyön työryhmä ja työtä käytännön tasolla tekee yksi ehkäisevä päihdetyöntekijä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä toimii 31.7.2023 asti Sosiaali- ja terveyslautakunta, kunnes 1.8.2023 aloittava Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto ottaa tehtävän hoitaakseen. Jaoston tehtävänä tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä tehtävissä toimiminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja sekä kaupungin toimialojen välisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön toteuttaminen.


Ajankohtaisia tiedotteita & blogikirjoituksia

Mitä ihmettä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oikein on? (4.4.2022)

Osallisuus vahvistaa hyvinvointia (9.5.2022)

Oikeus turvallisuuteen (18.11.2022)


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Sivistys toimialan edustaja ja työryhmän puheenjohtaja: Lehmus Juha-Pekka,  sivistysjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan edustaja: Lonkainen Merja, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kirjastotoimenjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan edustaja: Sara Ertek, kulttuurituottaja

Liikuntakeskuksen edustaja: Pennanen Taina, liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan Liikuntakeskus Oy

Nuorisotyön edustaja: Hukkanen Merja, nuoriso- ja erityispalvelujen päällikkö

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen edustaja: Lindman Maarit, erityisasiantuntija

Ruoka- ja siivouspalveluiden edustaja: Olsbo Nina, vs. ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja: Valtteri Kiuru, johtava ylilääkäri (Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti)

Teknisen toimen edustaja: Lötjönen Seppo, vs. tekninen johtaja

Työllisyyden hoidon edustaja: Soininen Seija, työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja

Ympäristönsuojelun edustaja: Komulainen Susanna, ympäristötarkastaja

Työryhmän sihteeri ja valmistelija: Repola Johanna, erityisasiantuntija


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Johanna Repolaan, johanna.repola@lohja.fi tai +358 40 6867 059.