Kaupunki ja hallinto

Hyvinvoinnin edistäminen – Hyte

Kesämaisema

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lohjalla

Vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tästä suuresta muutoksesta huolimatta kunnille jää edelleen merkittävä rooli ja vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kunnan tulee strategisessa suunnittelussaan asettaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittää toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään sekä seurata kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä vuosittain kuntakohtaisesti sovituin mittarein. Kunnan eri toimialojen tulee tehdä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi yhteistyötä tulee tehdä kunnassa toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tulevaisuudessa merkittävään rooliin nousee myös kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kunnan tulee myös nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, tuttavallisemmin hyte-työn, vastuutahot. Lohjalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Helmikuussa 2022 toimialojen välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja laajan hyvinvointikertomuksen sekä vuosittaisten hyvinvointiraporttien laatimiseksi on nimetty monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmän vastuulla on edellä mainittujen tehtävien lisäksi turvata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Hyte-työn koordinaation vahvistamiseksi Lohjan kaupungilla on helmikuussa 60 % työajalla aloittanut työnsä myös työryhmän sihteerinä ja valmistelijana toimiva hyte-asiantuntija Johanna Repola. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2022 asti.


Ajankohtaisia tiedotteita & blogikirjoituksia

Mitä ihmettä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oikein on? (4.4.2022)

Osallisuus vahvistaa hyvinvointia (9.5.2022)

Oikeus turvallisuuteen (18.11.2022)


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

 

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen ja Hyvinvointitoimialan edustaja ja työryhmän puheenjohtaja: Lehmus Juha-Pekka,  sivistysjohtaja, vt. hyvinvointitoimialan toimialajohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan edustaja: Lonkainen Merja, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kirjastotoimenjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan edustaja: Sara Ertek, kulttuurituottaja

Liikuntakeskuksen edustaja: Pennanen Taina, liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan Liikuntakeskus Oy

Nuorisopalveluiden edustaja: Hukkanen Merja, nuoriso- ja erityispalvelujen päällikkö

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen edustaja: Lindman Maarit, erityisasiantuntija

Ruoka- ja siivouspalveluiden edustaja: Olsbo Nina, vs. ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Sosiaali- ja terveystoimen edustaja: Valtteri Kiuru, avosairaanhoidon ylilääkäri

Teknisen toimen edustaja: Lötjönen Seppo, vs. tekninen johtaja

Työllisyyden hoidon edustaja: Soininen Seija, työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja

Ympäristönsuojelun edustaja: Komulainen Susanna, vs. ympäristöpäällikkö

Työryhmän sihteeri ja valmistelija: Repola Johanna, erityisasiantuntija


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Johanna Repolaan, johanna.repola@lohja.fi tai +358 44 3691 806.