Suositut kaavaillat jatkuvat Lohjan pääkirjastolla

Kaavailta 15.10.2019

Tiistaina 15.10. kaavaillan esittelyssä Vanhan Passin asemakaavan aineistot

Kaavailta on asukkaille, toimijoille ja muille kaavoituksesta kiinnostuneille tarkoitettu vapaamuotoinen tilaisuus, jossa osallisilla on mahdollisuus tutustua edellä mainittujen kaavojen aineistoon ja  keskustella henkilökohtaisesti kaavanlaatijoiden kanssa.

Kaavoituksen henkilökunta on tavattavissa klo 17:30–19:00.

Vetovoimalautakunta päätti 18.9.2019 § 122 asettaa K4 Vanha Passi asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 25.9.– 25.10.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suunnittelualue sijaitsee Karjalohjalla, Mikolanraitin varrella. Lohjan keskustaan matkaa on noin 30 km, Karjalohjan keskusta on noin 4 km etäisyydellä. Asemakaavan laatimisen päätavoitteena on tutkia mahdollisuutta osoittaa Vanhan Passin alue matkailukäyttöön, mahdollistaen sillä tilapäisen käytön kehittämistä pysyväksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olemassa olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa sekä osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet. 2019-2021 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan, iris.jagel-balcan(at)lohja.fi, p. 044-3740148

aika: 15.10.2019 klo 17.30-19.00
paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefelt -sali, Karstuntie 3, 08100 Lohja

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This