K4 Vanha Passi

Karjalohjan kaupunginosan asemakaava


Suunnittelualue sijaitsee Karjalohjalla, Mikolanraitin varrella. Lohjan keskustaan matkaa on noin 30 km, Karjalohjan keskusta on noin 4 km etäisyydellä. Asemakaavan laatimisen päätavoitteena on tutkia mahdollisuutta osoittaa Vanhan Passin alue matkailukäyttöön, mahdollistaen sillä tilapäisen käytön kehittämistä pysyväksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Asemakaavan tavoitteena on huomioida asemakaavassa olemassa oleva ympäristö ja rakennuskanta, sekä osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 18.9.2019 § 122 asettaa K4 Vanha Passi asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 25.9.– 25.10.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.10.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30–19.00.

K4 Kuulutus 25.9.2019
K4 Kaavakartta 18.9.2019
K4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.9.2019
K4 Kaavaselostus 18.9.2019


Selvitykset

K4 Vanha Passi – kulttuuriympäristöselvitys, arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, 2019
K4 Lohjantaipale. Historiallisen ajan kylätontin tarkkuusinventointi 2019. Tuija Väisänen, Museovirasto; väliraportti 8/2019