Nauhakaupunki 2050 uutiskirje: Asukasosallistumisen tuloksia

Näkymä Lohjanharjulta Lohjanjärvelle

Asukkaat toivat esille näkemyksiään muun muassa Lempolan kehittämisestä, joukkoliikenteen parantamisesta, Virkkalan elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja yritysten pitovoiman kasvattamisesta.

Lohjan kaupungin kaavoituksen touko-kesäkuussa järjestämät asukkaiden osallistumistilaisuudet ovat tuottaneet runsaasti palautetta ja ideoita nauhakaupunkialueen kehittämiseen. Palautteesta kävi ilmi huoli Lempolan kauppojen mahdollisesta vaikutuksesta keskustan elinvoimaisuuteen. Toiset taas näkivät alueen kehitettävänä kaupallisena keskittymänä.

Joukkoliikenteen osalta toivottiin parempaa sujuvuutta ja kattavampia yhteyksiä. Erityisesti kiitettiin Virkkalasta Helsinkiin suuntautuvaa joukkoliikenneyhteyttä, mutta toisaalta ilmaistiin huolta siitä, että joukkoliikenteellä ei pääse kouluihin ja kauppoihin eikä riittävästi poikittaisliikennettä ole tarjolla.

Routiolle toivottiin esteettömiä asuntoja ja parannuksia joukkoliikenteeseen. Keskustan kehittämiseen liittyen asukkaat osoittivat kiinnostusta Pitkäniemen, Torin alueen ja Pentinkulman suunnitteluhankkeita kohtaan. Asukkaat toivoivat lisäksi pyöräteiden parantamista, uusien asukkaiden houkuttelua Lohjalle ja virkistysalueiden säilyttämistä.

Kehitystä halutaan nähdä myös yrityspuolella. Asukkaat toivoivat tukea olemassaoleville yrityksille, lisätyöpaikkoja ja teollisuusalueiden uudelleenjärjestelyjä. Moottoritien näkyvyyttä pidettiin yhtenä potentiaalisena tapana vahvistaa yritystoimintaa.

Lue uutiskirje kokonaisuudessaan täällä.

Lohjan kaupungin kaavoitus kiittää asukkaita aktiivisesta osallistumisesta ja rohkaisee jatkossakin osallistumaan kaavoituksen suunnitteluun.

Haluatko olla perillä asioiden etenemisestä? Seuraava uutiskirje ilmestyy elo-syyskuussa, ja sen aiheena ovat aloitusvaiheesta tulleet lausunnot. Liity uutiskirjeen jakelulistalle täällä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This