Lohjan ympäristönsuojelumääräykset kokonaisuudessaan voimassa

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset ovat nyt kokonaisuudessaan voimassa Lohjan kaupungin alueella.

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi nykyiset ympäristönsuojelumääräykset 14.1.2015 § 5 koko Lohjan alueelle, mutta päätöksestä valitettiin. Määräykset tulivat voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 29.7.2017. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut ympäristönsuojelumääräysten pykälää 25, joka koskee siirtymäkausisäännöksiä entisen Sammatin ja Karjalohjan alueella.

Määräysten 25 §:n siirtymäkausisäännöksiä muutetiin jatkamalla siirtymäaikoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutokset kokouksessaan 14.2.2018 § 22.

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset ovat nyt kokonaisuudessaan voimassa Lohjan kaupungin alueella.
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Lohjalla toimii vetovoimalautakunnan lupajaosto.

Lue lisää: Lohjan ympäristönsuojelumääräykset (www.lohja.fi)

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This