Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen asiakaskyselyn v.2021 tulosten yhteenveto

Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen asiakaskysely toteutettiin verkkokyselynä marraskuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen tiedossa oleviin asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin. Vastauksia saatiin 858 kpl.

Kokemus vesijohtoveden laadusta oli tasaisen hyvä kaikilla alueilla. Suurin osa häiriöistä oli ennalta ilmoitettuja, suunniteltuja vesikatkoksia. Häiriötiedotuksen koki riittämättömänä hieman alle puolet vastaajista. Viestinnän kehittämistoiveita oli myös vapaissa palautteissa. Noin joka viides vastaaja oli asioinut suoraan Lohjan vesilaitoksen kanssa vuoden aikana.

”Tyytyväinen veden laatuun sillä ollaanhan Lohjanharjun alueella, joten muuta ei voisi odottaa.”  -asiakas-
”Plussaa asiakaspalvelu miinus hinnat. Toisaalta kaikki on nykyään kallista kun maksut nousee palkat ei”  – asiakas-

Mittarointia ja laskutusta koskevissa kysymyksiä eniten mielipiteitä jakoi kysymys hinnoittelusta. Hieman alle 30% vastaajista oli tyytymätön hinnoitteluun.
Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä paikkakunnan vesi- ja jätevesihuollon toimintaan asteikolla 0-10 peräti 65% vastaajista antoi Lohjan vesilaitokselle huippuarvosanan 9 tai 10.
Vapaissa palautteissa toivottiin mm. reaaliaikaista laskutusta, etäluettavia mittareita, halvempia hintoja ja lisää tietoa omasta vedenkulutuksesta. Myös veden kalkkipitoisuus tuotiin useissa kommenteissa esille.

Lohjan vesi- ja viemärilaitos kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Pyydämme, että annatte meille aktiivisesti palautetta myös jatkossa!

Tutustu asiakaskyselyn tuloksiin tarkemmin tästä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This