Laurentius-koululla kehitetään ruokailua yhteistyössä oppilaiden kanssa

Oppilaita ja opettaja istumassa sohvalla Laurentius-koululla

Lohjan kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan tavoitteissa vuodelle 2023 on kouluruoan ja -ruokailun kehittäminen sekä siivouspalveluiden toiminnan tuominen näkyväksi. Tavoitteisiin tähdätään osallistamalla koulujen oppilaat ja henkilökunta.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu koulukohtaisten työryhmien perustaminen, joihin kuuluvat rehtori, opettajat, oppilaat, ruoka- ja siivouspalvelut sekä kouluterveydenhoitaja. Ryhmien toiminnalla pyritään koulun ruokailun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on nivoa yhteen opetussuunnitelman mukainen ruokakasvatus, jonka uskotaan parantavan oppilaiden tietoisuutta kouluruokailun tärkeydestä ja merkityksestä sekä jaksamiselle että oppimiselle.

Laurentius-koulun työryhmä kokoontui keskiviikkona 17.5.2023 pohtimaan kouluruokailun kehittämistä. Keskustelunaiheita tapaamisessa olivat muun muassa tarjottimettomuus, ruokahävikin vähentäminen, ruokasalin meluisuus ja pitkät jonot. Tarjottimettomuutta oli kokeiltu koulussa, ja se oli todettu hankalaksi. Oppilaat ja koulun henkilökunta esittivät huomioitaan kokeilusta, jonka jälkeen työryhmä pohti yhdessä ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin. Tapaamisessa keskusteltiin myös hävikkiruoan määrästä, joka korostuu etenkin Laurentiuksen kaltaisissa suurissa kouluissa. Esille nostettiin lisäksi ruokalaan liittyvät haasteet, kuten meluisuus ja pitkät jonot. Edellä mainittuihin asioihin pohdittiin yhdessä mahdollisia toimenpiteitä, joilla ruokailukokemusta voidaan parantaa ja hävikkiä vähentää.

Kouluruokailun kehitystyön tavoitteena on lisäksi hakea Kouluruokadiplomia® kaikille kouluille, joiden työryhmä on työstänyt koulun ruokailuun liittyviä asioita riittävälle tasolle. Kouluruokadiplomi® on tunnustus, jonka koulut voivat saada ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomin tavoitteena on nostaa kouluruokailun arvostusta ja tehdä siitä näkyvä osa koulun yhteistä toimintaa. Laurentius-koulu pystyy hakemaan diplomia heti ensi syksynä kriteereiden täytyttyä.

Laurentius-koulu on ensimmäisiä kouluja, joissa yhteiskehittäminen on aloitettu. Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteena on saada kaikki Lohjan koulut mukaan.

Lohjan kaupungin ruokapalvelut

Kouluruoka Lohjalla

#LapsiystävällinenKunta

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This