L80 Puu-Anttila, asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisen jatkaminen 6.4.2021 asti

Asemakaavamuutosta esitellään kaikille avoimessa etätilaisuudessa 15.3.2021 klo 17-19.

L80 Puu-Anttila, 1. kaupunginosa Anttila korttelin 103 ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 3.2.2021. Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa Lohjan kirkon eteläpuolella.
Korttelissa sijaitsee alun perin kouluksi 1916-17 rakennettu Puu-Anttilan rakennus ja kotiseututalo (Anttilan renkitupa) 1800-luvun puolivälistä. Kortteliin on esitetty täydennysrakentamista asuinkäyttöön.

Valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä oloa ja mielipiteiden esittämisaikaa jatketaan 6.4.2021 asti siten, että aineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n, MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 3.2.-6.4.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavamuutosta esitellään kaikille avoimessa etätilaisuudessa 15.3.2021 klo 17-19.
Tästä linkki tilaisuuteen.

Lisätiedot: Johan Pfeifer, arkkit., tekn. lis., SAFA., p.045 1233404, johan.pfeifer@hotmail.com
kaupunginarkkitehti Juha Anttila, p. 044 374 0144, juha.anttila@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This