Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Parkeringstillstånd för handikappade

INVÅNARE

Parkeringstillstånd för handikappade

Polisen kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade.

Med detta tillstånd får ett fordon parkeras 

1. på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs
2. på områden där parkering är förbjuden genom vägmärken
3. för längre tid än begränsningen tillåter på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärke (d.v.s. utan parkeringsskiva på parkeringsplatser som kräver det).

Parkeringstillståndet skall för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, till exempel innanför vindrutan i bilar så att framsidan av tillståndet syns i sin helhet utifrån. Också taxibilar och invalidtaxibilar får stannas på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, om en handikappad passagerare skall stiga på eller av. Om parkering enligt det ovan nämnda medför uppenbar olägenhet, skall fordonet på polisens uppmaning flyttas till en lämplig plats som polisen anvisar.

Parkeringstillstånd för handikappade ger således inte rätt att parkera på exempelvis trottoarer eller cykelvägar eller underlåta att iaktta trafikmärket Parkering förbjuden. Parkeringstillstånd för handikappade ger inte heller rätt att på privat område parkera på andra platser än märkta invalidplatser.

Om en förare med parkeringstillstånd för handikappade har avvikit från förbud att stanna eller andra parkeringsförbud än de som nämns i punkt 1–3 ovan, är det fråga om felparkering, för vilken polis- eller parkeringsövervakningsmyndigheten kan påföra felparkeringsavgift.

Kontaktinformation

PARKERINGSÖVERVAKNING
PB 71
08101 LOJO

Kundservicecentret
Entréhallen i stadshuset Monkola
Karstuvägen 4, 08100 LOJO
tel. 019 369 4300, 369 4255
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi

Öppet
må – to 8–16
fr 8–15

Parkeringsövervakning
tel. 019 369 4312
fax 019 369 4326
pysakoinninvalvonta(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Trafik, kartor och geografisk information / Parkering / Parkeringsövervakning / Parkeringstillstånd för handikappade
Upp