Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Invandrarundervisning

INVÅNARE

Invandrarundervisning

I Lojo stad har undervisningen av invandrare koncentrerats till Tytyrin koulu (åk 1–6) och Anttilan koulu (åk 7–9).

Invandrares skolgång

Det bästa är om en invandrare inleder skolgången i förberedande undervisning. I Lojo har undervisningen av invandrare koncentrerats till Anttilan koulu och Tytyrin koulu. Skolorna erbjuder en klass som förbereder för grundläggande utbildning och en S2-lärare i finska som andra språk samt en språkkunnig invandrarassistent.

Målet för den förberedande undervisningen är att utveckla beredskapen att klara sig i den allmänna undervisningen i en grupp som motsvarar åldersnivån. Det här innebär att eleven får stifta bekantskap med både språket och kulturen. Den finländska skolgången blir på det här sättet bekanta på ett tryggt sätt.
Efter den förberedande undervisningen flyttar invandrareleverna till grupper som passar dem. Integrationen sker så småningom. Eleverna framskrider i den takt ålders- och kunskapsnivån dikterar. Den förberedande undervisningen kan ta mellan ett halvt och två år.

För invandrarelever utarbetas en individuell studieplan och vid behov en individuell plan för undervisningen skall ordnas (IP). Elevernas skolgång stöds vid behov med elevvårdsåtgärder. Skolorna har möjlighet att utnyttja tolktjänster för olika möten och för kontakter med vårdnadshavarna. Detta rekommenderas för att missförstånd skall undvikas också då föräldrarna redan kan en del finska. Om tolktjänsterna avtalas med grundtryggheten vid Lojo stad.

Invandrareleverna flyttar till sina närskolor då stödåtgärderna för inlärningen är tillräckliga i närskolorna.

Kontaktinformation

TYTYRIN KOULU (åk1-6)
Tytyrigatan 8
08100 LOJO

Telefon rektor (019) 369 1307
Fax (019) 369 1342

ANTTILAN KOULU (åk 7-9)
Kyrkogatan 6
08100 LOJO

Telefon rektor (019) 369 1442
Fax (019) 369 1448

E-postadress
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Du är här:  INVÅNARE / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Invandrarundervisning
Upp