La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, s 3 m/s.
Su 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, s 5 m/s.
Ma 14.00 +2 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, s 5 m/s.
Lördag 28.02.2015
Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Lojo ålderdomshem / Gårdsbacka

INVÅNARE

Gårdsbacka

Meddelande:
Omsorgsenheten har flyttat till Kultakartano, adr. Ojamogatan 34, 08100 Lojo.
Vi uppdaterar den här sidan inom kort!

            

Gårdsbacka åldringshem är en enhet för omsorgsservice med 48 platser (två omsorgsavdelningar), där man vårdar seniorer inom Lojo område som behöver vård och omsorg dygnet runt på långtidsplatser. Gårdsbacka ligger på en vacker kulle ungefär 5 km från Lojo centrum längs vägen till Sammatti. På platsen stod en gång i tiden Paloniemi gård.

Till personalen på avdelningarna hör sjukskötare, primärskötare och närvårdare, seniorarbetare och en konditionsskötare. I huset finns dessutom en byråsekreterare och 5 lokalvårdare. Sammanlagt består personalen av 34 anställda.

Vårdarbetet administreras av överskötaren och ansvaret för vården bärs av hälsocentralläkaren, som gör rond på avdelningarna en gång i veckan. Överläkare i geriatri ansvarar för placeringen av klienter som behöver vård.

Målet för vården på avdelningarna är att främja och upprätthålla seniorernas självständiga funktionsförmåga så länge som möjligt. Avsikten är att ta hand om seniorerna på ett individuellt sätt, så att både deras fysiska och deras andliga behov beaktas. Också den hemlika atmosfären och trivseln i vårdmiljön ägnas en hel del uppmärksamhet. De boende kan använda sina egna kläder på avdelningarna.

Vi försöker placera var och en av de boende på den avdelning som är lämpligast, i enkel- eller dubbelrum.

Du kan se besökstiderna här

Synpunkter

Överskötare Hannele Patjas, telefon 044 369 1121
e-postadress: hannele.patjas(a)lohja.fi


 

Kontaktinformation

ENHETEN FÖR OMSORGSSERVICE
GÅRDSBACKA
Paloniementie 65
08450 LOJO

Man kan ringa åldringshemmets kansli vardagar
kl. 8.00–15.45,
tfn 019 369 5200

Avdelning 1, tfn 019 369 5201
Avdelning 2, tfn 019 369 5202
och 019 369 5203 (gaveländan)

Du är här:  INVÅNARE / Seniorservice / Lojo ålderdomshem / Gårdsbacka
Upp