Su 14.00 +2 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 6 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Puolipilvistä, ajoittaista lumisadetta, w 4 m/s.
Ti 14.00 -2 °C, Pilvistä, mahdollisesti vähäistä lumisadetta, n 4 m/s.
Söndag 18.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Dagvårdens servicecheck

INVÅNARE

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKNING AV SERVICECHECKAR

Elektronisk ansökan om servicecheck

Var god och meddela oss per e-post, om det kommer något felmeddelande vid inlämning av ansökan.
Adress varhaiskasvatus.toimisto@lohja.fi


1. Uppgifter om barnet:

• Adress: Uppge barnets adress när dagvården börjar.
• Boende: Välj den huvudsakliga formen för barnets boende på menyn.


2. Uppgifter om vårdnadshavaren:

• Programmet fyller i innehavaren till nätbankskoden som vårdnadshavare.
• Telefon: Uppge det nummer där det går att nå vårdnadshavaren dagtid.
• Familjeförhållanden: Välj ett av alternativen på menyn. När man väljer gift/sambo visas fält där man fyller i uppgifter om den andra vårdnadshavaren.
• Arbetsplats: Ange vårdnadshavarens arbetsplats eller studieplats, om han eller hon studerar på heltid.
• Skiftarbete: Välj ja/nej.
– En arbetstidsmeny för vårdnadshavaren visas. Välj det alternativ som motsvarar den dagliga arbetstiden. Välj klockslag på menyn för Från och Till.
• Språk: Välj det språk som vårdnadshavaren vill använda i kommunikationen.


3. Uppgifter om övriga familjemedlemmar:

Staden behöver uppgifterna för att fastställa familjens sammansättning. De personer som bor i samma hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden medräknas i familjens storlek, inklusive båda parternas alla minderåriga barn som bor i hushållet med dem.
Kom ihåg att uppge alla förnamn och efternamn samt hela personbeteckningen på de barn som bor hemma.
OBS! För varje barn som ska ha dagvårdsplats inlämnas en separat ansökan om servicecheckar.


4. Barnets nuvarande vårdplats:

Det går att välja uppgifterna för barnets nuvarande kommunala vårdplats i fälten.
Om barnet för närvarande vårdas hemma, kan man välja ”får vård hemma” i fältet.


5. Önskad vårdplats, form och tid för dagvården:

Av de till buds stående vårdformerna och -platserna går det att välja alternativ så, att det första är det mest önskade alternativet.
• Vårdform: Välj heldagsvård/deldagsvård på menyn efter barnets ålder. Vårdformen fastställs utifrån den genomsnittliga längden på vårddagen.
Mer än 5 timmar innebär heldagsvård.
Upp till 5 timmar innebär deldagsvård.
• Verksamhetsform: Välj önskad verksamhetsform på menyn:
Daghem
Familjedaghem
Gruppfamiljedaghem
Det går att välja önskat daghem/gruppfamiljedaghem på områdesmenyn.
Väljer ni familjedagvård kan ni fylla i önskad familjedagvårdare i fältet för tilläggsinformation i slutet av ansökan. • Behov av skiftvård:
• OBS! Staden erbjuder skiftvård bara för vårdbehov som uppkommer av vårdnadshavarnas skiftarbete eller studier och vården bygger på listor över arbetsskift för båda vårdnadshavarna. Skiftvård definieras som vård utanför tiden från kl. 6 till 18 på vardagar och vård under veckoslut. Extra utredningar kan ni fylla i i fältet för tilläggsinformation i slutet av ansökan.


6. Barnets hälsotillstånd:

• Barnets hälsotillstånd: Fyll i information om långvariga sjukdomar, allergier, eventuella utlåtanden av läkare/psykolog/familjerådgivning och liknande om barnets hälsotillstånd här.
• Behov av specialstöd: Fyll i en kort beskrivning av barnets eventuella behov av särskilt stöd här. Om barnet har ständig medicinering, välj alternativet ja på menyn.

 

Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Dagvårdens servicecheck
Upp