La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Byte av vårdenhet

INVÅNARE

Byte av vårdenhet

Hälso- och sjukvårdslagen ger större valfrihet inom icke-brådskande vård från 1.1.2014

Från den 1 januari 2014 kan var och en fritt välja vilken hälsovårdscentral och hälsostation som ska ansvara för ens primärvård. Valet kan även falla utanför hemkommunen. Ett skriftligt meddelande om valet ska skickas till hälsovårdscentralen i både kommunen som har vårdansvaret (hemkommunen) och i den valda kommunen.

Vårdansvaret övergår till den valda hälsovårdscentralen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Valet kan inte falla på mer än en hälsovårdscentral och hälsostation samtidigt, vilket innebär att valet gäller all service inom primärvården på samma gång, inklusive rådgivningarnas och tandklinikernas service.

Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet. Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård och långvarig institutionsvård. En kommun har inte skyldighet att ordna hemsjukvård utanför sitt eget område.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att en person behöver specialiserad sjukvård, kan personen välja den kommunala enhet som ska ge vården. Valet av vårdplats ska ske i samförstånd med den läkare eller tandläkare som ger remissen. Detta val ska göras när man kommer överens om hänvisningen vid besöket på läkarmottagningen.

Anmälan om val av vårdplats lämnas in på Lojo stads blankett (se nedan). Blanketter finns också att tillgå på de olika enheterna för hälsovårdsservice i Lojo. Kunden ska själv lämna in blanketterna till den nuvarande och blivande vårdplatsen. Genom att underteckna blanketten ger personen sitt tillstånd till att den hälsovårdscentral som för tillfället har vårdansvaret överför patientjournalen till den valda hälsovårdscentralen.

Vårdansvaret övergår till den nya hälsostationen tre veckor efter att anmälan har kommit in. Genom att underteckna anmälan om valet ger personen sitt tillstånd till att hälsovårdscentralen begär att få patientjournalen från den hälsovårdscentral som för tillfället har vårdansvaret.

Mer information:
Chefsöverläkare Mira Uunimäki
tfn 019 369 21
e-post: mira.uunimaki(a)lohja.fi

Anmälningsblanketter

Fyll i blanketten på skärmen, skriv ut på papper och underteckna den. Du kan också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Blanketter finns också på hälsostationerna, tandklinikerna och rådgivningarna. Den ifyllda blanketten lämnas till den nuvarande vårdenheten.

Anmälan om val av vårdplats för icke-brådskande vård - blankett 

Du är här:  INVÅNARE / Hälsovårdsservice / Byte av vårdenhet
Upp