La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Garanti om dagvårdsplats

INVÅNARE

GARANTI OM DAGVÅRDSPLATS

1. Lojo har infört en garanti om dagvårdsplats i den kommunala dagvården den 1 januari 2010.

2. Garantiavtal ingås från början av året så att garantin om dagvårdsplats kan utfalla för första gången i augusti i år.

3. Lojo stad förbinder sig att efter ett avbrott i dagvården anvisa ett barn en dagvårdsplats på det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet inom familjedagvården, förutsatt att barnet återvänder till dagvården i augusti.

4. Ett villkor för att avtal ska kunna ingås är att barnet före avbrottet i dagvården har varit i dagvård i minst 4 månader.

5. En förutsättning för garantin om dagvårdsplats är att avbrottet i dagvården är fortlöpande och varar i minst 4 månader.

6. Om den avtalade tidpunkten för återkomsten ändras, ska föräldrarna skicka ett skriftligt meddelande om detta minst fyra månader före återkomsten eller, om orsaken är sysselsättning eller studier, minst två veckor före återkomsten.

7. Dagvården kan avbrytas och återupptas mitt i en kalendermånad och avgiften debiteras bara för den tid som barnet är i dagvård under månaden i fråga. Under tiden för avbrottet debiteras inte dagvårdsavgift.

Avtal om dagvårdsgaranti finns på Lojo stads webbsidor under ”Webbärenden och -kontakter”.

Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Garanti om dagvårdsplats
Upp