Pe 15.00 +10 °C, Melkein selkeää ja poutaa, sw 4 m/s.
La 15.00 +13 °C, Puolipilvistä ja poutaa, sw 3 m/s.
Su 15.00 +14 °C, Selkeää ja poutaa, sw 1 m/s.
Perjantai 18.04.2014
Nimipäivää viettävät tänään
Valto, Valdemar
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja rakentaminen / Kaavoitus / Selvitykset ja suunnitelmat / Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva

Asukas

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva

Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmistellaan Lohjan kaupungin ympäristötoimen kaavoitus-tulosalueella. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu mm. Lohjan uusimman strategiatyön (Lohjan kasvustrategia 2013-2015) yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin.
Vuoden 2013 aikana on jäsennelty erilaisia vyöhykkeitä koko uuden kunnan alueelle. Lähtökohta-analyysien pohjalta Lohjan alueella on tunnistettu 15 ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa vyöhykettä.
 
Vyöhyketarkastelun pohjalta on laadittu kolme erilaista kehittämisvaihtoehtoa. Vaihtoehdoista on tehty vaikutusten arvionti. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin suhteessa erilaisiin tavoitteisiin ja teemoihin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että maankäytön rakennemalli laaditaan kehityskuvavaihtoehdon 2, Seutukeskus ja omavaraiset taajamat, pohjalta. Maankäytön kehityskuva jalostetaan edelleen maankäyttöä kuvaavaksi kartalla esitettäväksi rakennemalliksi. Tavoitteena on saattaa maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmiiksi kevään 2014 kuluessa. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli vaikuttaa jatkossa esimerkiksi kaupungin tulevien vuosien kaavoitusohjelmien painotuksiin.

Maankäytön rakennemalli laaditaan kehityskuvavaihtoehdon 2, Seutukeskus ja omavaraiset taajamat, pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2014
Vaikutusten arviointi
Lausunnot vaihtoehdoista
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 25.2.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä Lohjan maankäytön kehityskuvan vaihtoehdot 1 Valtaväylillä metropoliin, 2 Seutukeskus ja omavaraiset taajamat sekä 3 Kasvavat taajamat ja kylät vaikutusten arviointia varten. Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013
Vaihtoehdot,yhteenveto
1. Valtaväylillä metropoliin
2. Seutukeskus ja omavaraiset taajamat
3. Kasvavat taajamat ja kylät
Karttamerkintöjen selite

Aiheesta tarkemmin : aluetoimikunnille esitelty aineisto (.pdf)  
Tavoitteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9.2013 § 150) 

 

Yhteystiedot


kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku p. 044 374 0147
yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska p. 044 3744418
yleiskaavoittaja Iiris Koivula p. 0500 954923   

Päivitetty 13.3.2014

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja rakentaminen / Kaavoitus / Selvitykset ja suunnitelmat / Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva
Sivun alkuun