La 15.00 +15 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, s 4 m/s.
Su 15.00 +17 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, sw 4 m/s.
Ma 15.00 +12 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, ne 4 m/s.
Lauantai 23.08.2014
Nimipäivää viettävät tänään
Signe, Varma
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja rakentaminen / Kaavoitus / Selvitykset ja suunnitelmat / Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva

Asukas

Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva

Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmistellaan Lohjan kaupungin ympäristötoimen kaavoitus-tulosalueella. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu mm. Lohjan uusimman strategiatyön (Lohjan kasvustrategia 2013-2015) yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin.
Vuoden 2013 aikana on jäsennelty erilaisia vyöhykkeitä koko uuden kunnan alueelle. Lähtökohta-analyysien pohjalta Lohjan alueella on tunnistettu 15 ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa vyöhykettä.
 
Vyöhyketarkastelun pohjalta on laadittu kolme erilaista kehittämisvaihtoehtoa. Vaihtoehdoista on tehty vaikutusten arvionti. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin suhteessa erilaisiin tavoitteisiin ja teemoihin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.10.2013 hyväksyä Lohjan maankäytön kehityskuvan vaihtoehdot 1 Valtaväylillä metropoliin, 2 Seutukeskus ja omavaraiset taajamat sekä 3 Kasvavat taajamat ja kylät vaikutusten arviointia varten.

Vaihtoehdot,yhteenveto
1. Valtaväylillä metropoliin
2. Seutukeskus ja omavaraiset taajamat
3. Kasvavat taajamat ja kylät
Karttamerkintöjen selite

Aiheesta tarkemmin : aluetoimikunnille esitelty aineisto (.pdf)  
Tavoitteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9.2013 § 150) 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.2.2014, että maankäytön rakennemalli laaditaan kehityskuvavaihtoehdon 2, Seutukeskus ja omavaraiset taajamat, pohjalta. Maankäytön kehityskuva jalostetaan edelleen maankäyttöä kuvaavaksi kartalla esitettäväksi rakennemalliksi. Tavoitteena on saattaa maankäytön kehityskuva ja rakennemalli valmiiksi kevään 2014 kuluessa. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli vaikuttaa jatkossa esimerkiksi kaupungin tulevien vuosien kaavoitusohjelmien painotuksiin.

Vaikutusten arviointi
Lausunnot vaihtoehdoista
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 25.2.2014 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kokouksessaan 15.4.2014 kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi maankäytön rakennemallin 2013-2037.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.4.2014 maankäytön rakennemallin 2013-2037
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 maankäytön rakennemallin 2013-2037

.Maankäytön rakenne 2013-2037; kartta ja suositukset 15.4.2014

 

Yhteystiedot


kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku p. 044 374 0147
yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska p. 044 3744418
yleiskaavoittaja Iiris Koivula p. 0500 954923   

Päivitetty 5.4.2014

 

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja rakentaminen / Kaavoitus / Selvitykset ja suunnitelmat / Uusi Lohja - Maankäytön kehityskuva
Sivun alkuun