Sähköisen palautejärjestelmän käyttöönotto

Lohjan kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen palautejärjestelmän, jonka kautta asukkaiden on helppo välittää mm. kiitokset, kysymykset, moitteet ja ideat. Palautejärjestelmä on käytettävissä kaupungin kotisivuilla 22.10.2018 alkaen. Ohessa linkki:

palaute

Palautejärjestelmä parantaa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua sekä tarjoaa kuntalaisille uuden mahdollisuuden antaa palautetta. Jatkossa palautetta voi antaa samassa paikassa mm. liikunta-, sosiaali- ja terveys sekä kulttuuripalveluista, samoin teiden kunnosta, katuvaloista tai vaikkapa rantojen siisteydestä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This