Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön vaatimukset viimeistään 31.10.2019

Herkillä alueilla vuosi aikaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon

Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön vaatimukset viimeistään 31.10.2019.
Ympäristönsuojelulaissa on asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle herkillä alueilla. Näitä alueita ovat ranta-alueet enintään 100 m vesistön tai meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sekä luokitellut pohjavesialueet. Ranta-alueella etäisyys lasketaan jätevesiä muodostavan rakennuksen seinään. Herkillä alueilla sijaitsevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen, kiinteistöjen tulisi täyttää lainsäädännön peruspuhdistusvaatimukset (kuormitus vähenee 80 % orgaanisen aineen, 70 % kokonaisfosforin ja 30 % kokonaistypen osalta) siirtymäajan puitteissa. Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään tiukentaa puhdistusvaatimuksia ja asettaa rajoituksia järjestelmille herkillä alueilla. Ympäristönsuojelumääräyksissä on myös suojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa.

Miten kiinteistön omistajan sitten tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa? Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Nykyisin monissa kunnissa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä, joka helpottaa lupien hakemista ja käsittelyä. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja lainvoimainen ennen jätevesijärjestelmän rakentamista. Kun lupa on saatu, hankitaan urakoitsija ja KVV-vastaava työnjohtaja, jotka toteuttavat jätevesijärjestelmän uusimisen. Rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvin ja liittää ne osaksi jätevesisuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen jätevesijärjestelmä otetaan käyttöön ja siitä huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

”Herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uusimiselle on nyt noin vuosi aikaa. Asukkaiden on siis varauduttava siihen, että suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla alkaa jo olla kiirettä.” Kommentoi LINKKI-hankkeen koordinaattori Virve Ståhl. ”Uusimisessa on hyvä huomioida myös kuntien lupien käsittelyajat, jotka voivat olla kuukausiakin. Nyt on siis sopiva aika kartoittaa kunkin kiinteistön tilanne jätevesijärjestelmien uudistamisen osalta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin.”

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hanke on tehnyt puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan alueella jo vuodesta 2009. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on toteutunut yli 7 500 kiinteistökohtaista kartoitus- ja neuvontakäyntiä kymmenen kenttäkauden aikana. Vuoden 2018 käynnit on saatettu päätökseen lokakuun aikana ja niiden raportointi on aloitettu. Lisätietoa LINKKI-hankkeesta ja sen tuloksista löytyy verkkosivuilta http://www.hajavesi.fi

Linkkejä:
Tietoa kuntien vaatimuksista löytyy kuntatieto-hakukoneelta: http://www.hajavesi.fi/fi/kuntatieto
Lisää LUVYn uutisia löydät osoitteesta: www.luvy.fi
Jätevesialan yrittäjien hakukone: http://www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku

Lisätietoja:
Virve Ståhl
hankekoordinaattori / projektkoordinator
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
p. 050 4474993
virve.stahl@vesiensuojelu.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This