Mitä ihmettä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oikein on?

Lohjan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, tuttavallisemmin hyte-työn, uusi koordinaattori Johanna Repola avaa blogissaan työtä Lohjalla.

Kesämaisema

Mitä ihmettä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oikein on?

Taannoin Lohjan kaupungin Facebook ja Instagram –sivuilla kysyttiin: “Mitkä jutut tuovat sinulle hyvää mieltä?”  Vastauksia kertyi yli kuusikymmentä. Lohjan kaunis luonto metsineen ja järvineen sekä hyvine ulkoilureitteineen mainittiin useasti. Hyvää mieltä toivat myös monet harrastukset. Ulkoilu, lenkkeily, pyöräily, retkeily, hiihto ja vesillä liikkuminen niin purjehtien, meloen kuin suppaillenkin tulivat mainituiksi, kehui joku myös nauttivansa vesijumpasta, toinen tanssimisesta. Hyvän kirjan lukeminen tai äänikirjan kuunteleminen, musiikki, valokuvaaminen, piirtäminen, maalaaminen, teatteri, elokuvat ja käsityöt sekä monet muut harrastukset nousivat myös esille vastauksissa. Oma perhe, ystävät, lapset ja lapsenlapset sekä rakkaat lemmikit olivat tärkeitä hyvän mielen tuojia monille, joku kertoi hyvän mielen lähteekseen seura- ja yhdistystoiminnan. Rauhasta ja hiljaisuudesta sekä luonnon äänistä, kauniista kukkasista ja auringosta kertoi myös nauttivansa moni vastaajista.

Vaikka hyvä mieli ja hyvinvointi eivät synonyymeja keskenään olekaan, hyvää mieltä tuovat asiat edistävät myös yksilön hyvinvointia. Ja kuten edellä esitellyistä vastauksista voi päätellä, hyvä mieli ja hyvinvointi ovat yksilöllisiä kokemuksia ja pohjimmiltaan varsin laaja-alaisia asioita. Tyypillisesti hyvinvointiin vaikuttavat tekijät jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen; terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin eli elämänlaatuun.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) taas on toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Näitä mahdollisuuksia luodaan ja tuetaan muun muassa pitämällä huolta hyvinvointia ja terveyttä edistävistä olosuhteista sekä tarjoamalla hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Herkästi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät on nähty kuuluviksi lähinnä erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin kuuluviksi, mutta itse asiassa hyte-työtä tehdään kunnan kaikilla toimialoilla.

Lohjan luonnon, vesistöjen ja ilmanlaadun puhtaudesta ja siisteydestä pitää huolta osaltaan ympäristönsuojelun väki. Kaupunkitekniikan porukka taas huolehtii muun muassa puistoista ja viheralueista sekä katuverkkojen kehittämisestä ja kunnosta. Ulkoilureitistön kehittämisessä ja huoltamisessa mukana on myös Lohjan Liikuntakeskus, joka myös talven tullen loihtii reiteille ladut hiihtäjien hiihdettäviksi sekä yhteistyöverkostonsa voimin ylläpitää kesät talvet myös polkuverkostoa kävelijöiden ja pyöräilijöiden iloksi. Luonto, luontoliikunta sekä hyvät kävely- ja pyöräilyverkostot tuottavat hyvää mieltä monelle lohjalaiselle, siksi näiden edellä mainittujen olosuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa hyte-työtä.

Kirjasto tarjoaa jokaiselle lohjalaiselle mahdollisuuden uppoutua hyvään kirjaan joko perinteisenä tai äänikirjaversiona. Kirjojen lisäksi sieltä voi lainata myös elokuvia, lautapelejä, musiikkia tai vaikka nuotteja oman musiikkiharrastuksen tueksi. Kirjaston tiloissa voi myös nauttia taiteesta, elokuvista ja elävästä musiikista. Kulttuurielämyksiä tarjoavat lohjalaisille myös muun muassa Lohjan teatteri, Lohjan kaupunginorkesteri ja Lohjan museo ja harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi Hiiden opisto, Lohjan Liikuntakeskus ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Ehkä ensimmäiseksi ei aina tule ajatelleeksi, että myös nämä toimijat edistävät mitä suurimmassa määrin lohjalaisten hyvinvointia ja terveyttä eli tekevät tärkeää hyte-työtä.

Edellä mainittujen lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät kaikki muutkin kunnan toimialat, kukin omalla tavallaan. Näistä tulen kertomaan lisää seuraavissa kirjoituksissani. Ensisijaisen tärkeää on oivaltaa myös se, että hyte-työtä tekeviä tahoja löytyy kaupungin omien toimialojen lisäksi monilta muilta sektoreilta, kuten seurakunnista, järjestöistä ja yksityisistä yrityksistä. Näiden kaikkien hyte-työtä tekevien toimijoiden yhteistyö sekä kuntalaisten osallistuminen ja osallistaminen tähän työhön ovat avain Lohjan ja lohjalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen!

Hyte-terkuin, Repolan Johanna

Lisätietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä: lohja.fi/hyte

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This